varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av att smittspridningen ökat gäller nu lokala allmänna råd i Varberg.

På denna sida samlar vi information om hur kommunens verksamhet påverkas av covid-19. Du hittar också svar på ett antal vanliga frågor och länkar till ansvariga myndigheter.

Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. Hos oss hittar du korrekt information om situationen i Varberg, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer. Vid förändringar uppdaterar vi alltid så snart vi har möjlighet.

 1. Lokala allmänna råd i Halland

  Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd. Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, då Folkhälsomyndigheten förväntas komma med nationella råd inför jul och nyår.

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

  Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

  • Alla verksamheter i regionen eller regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheterna erbjuder digitala alternativ.

  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

  Särskilda restriktioner

  Från och med den 24 november är det förbjudet att samlas mer än 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med undantag för begravningar då antalet deltagare får vara högst 20 personer.

  Senast publicerad: 2020-11-24

 2. Kultur och fritid

  Kommunens bibliotek behåller ordinarie öppettider men slutar att vara mötesplatser. Låntagare uppmanas att i största möjliga mån nyttja bibliotekens digitala tjänster och att inte stanna i bibliotekets lokaler längre än nödvändigt. Hemkörning av böcker till personer i riskgrupp fortsätter som tidigare. För mer information besök varbergsbibliote.se.

  Detta är en följd av de skärpta allmänna råd som gäller i Halland.

  Alla kulturevenemang och aktiviteter som arrangeras av Varbergs kommun ställs in. Digitala alternativ kan bli aktuella. Även evenemang som arrangeras av externa aktörer som hyrt in sig på Varbergs teater och Lilla teatern ställs in eller flyttas fram.
  Varbergs konsthall, Galleri hamnmagasinet och Komediantens café stängs.
  För mer information för dig som bokat en biljett eller är arrangör, håll utkik på Kulturhuset Komediantens webbplatslänk till annan webbplats.

  Detta är en följd av de skärpta allmänna råd som gäller i Halland.

  Läs mer om kulturutbudet och evenemangen.

  Veddige simhall hålls stängd. Undantag görs för grundskolans simundervisning och simtester. Undantag görs också för kommunal eller föreningsdriven simskola och simträning för unga upp till 15 år samt rehabiliteringsträning. Barn som ska delta i simskola möts upp av personal i dörren. Vårdnadshavare eller andra medföljande får inte vistas i lokalerna under undervisningen. Motionssim, vattengympa och familjebad ställs in.

  Detta är en följd av de skärpta allmänna råd som gäller i Halland.

  Läs mer om Veddige simhall.

  Varbergs ishall, Veddige ishall och Sjöaremossens isbana stängs. Undantag görs för föreningsdriven träning för unga upp till 15 år. Barn som ska delta i träning ska mötas upp av ledare i entrén. Vårdnadshavare eller annan medföljande får inte vistas i lokalerna under träning. Allmänhetens åkning och samtliga privatbokningar under perioden ställs in.

  Detta är en följd av de skärpta allmänna råd som gäller i Halland.

  Läs mer om ishallarna.

  Kommunala idrottsanläggningar både inne och ute stängs. Undantag görs för föreningsdriven träning för unga upp till 15 år, grundskolornas idrottsundervisning samt för elitidrott på högsta nivå. Barn som ska delta i träning ska mötas upp av ledare i entré. Vårdnadshavare eller annan medföljande får ej vistas i lokalerna under träning. Ombyte ska helst ske på annan plats än i anläggningens omklädningsrum. Samtliga privatbokningar under perioden samt allmänhetens löpning på Tresteget ställs in.

  Detta är en följd av de skärpta allmänna råd som gäller i Halland.

  Läs mer om idrottsanläggningar.

  Aktiv senior stänger alla fysiska mötesplatser och ställer in samtliga inplanerade aktiviteter. Den digitala mötesplatsen Nätverket genomför sina aktiviteter som planerat.

  Detta är en följd av de skärpta allmänna råd som gäller i Halland.

  Läs mer om Aktiv senior.

  Samtliga ungdomsgårdar stängs. Digitala alternativ kan bli aktuella. För mer information ladda hem Ung i Varberg-appen eller håll utkik på ungdomsgårdarnas sociala medier.

  Detta är en följd av de skärpta allmänna råd som gäller i Halland.

  Läs mer om ungdomsgårdarna.

  Läs mer om Muve.

  Läs mer om Centralen.

  Funka, som arrangerar fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar, ställer in planerade aktiviteter. Digitala alternativ kan bli aktuella. För mer information se varberg.se/funka eller följ Funka Varberg på Facebook.

  Detta är en följd av de skärpta allmänna råd som gäller i Halland.

  Kulturskolan stänger och erbjuder enbart digital undervisning i den mån det är möjligt. Mer information om hur det blir för varje ämne kommer från respektive lärare.

  Detta är en följd av de skärpta allmänna råd som gäller i Halland.

  Läs mer på Kulturskolans sidor.

  visitvarberg.selänk till annan webbplats finns information om covid-19 riktad till dig som är på tillfälligt besök i Varbergs kommun.

  Senast publicerad: 2020-11-30

 3. Omsorg och seniorverksamhet

  Vi har en oroväckande smittspridning på boenden i Varberg. För att skydda de som bor här, och riskerar att bli svårt sjuka i covid-19, är det viktigt att så få personer som möjligt rör sig inne på våra boenden. Vi vädjar därför till dig att bara genomföra besök som du bedömer är absolut nödvändiga. I de fall vi har smitta på boendet avråder vi från besök. Hjälp oss att ta ansvar och göra skillnad!

  Om besök inte kan vänta gäller följandelänk till annan webbplats

  Röda Korset samordnar nu stöd till riskgruppen personer över 70 år. Den som ingår i riskgruppen och behöver hjälp med att handla mat eller gå till apoteket kan nå Röda Korsets volontärer via kommunens kundservice Varberg direkt, 0340-880 00. Hjälptelefonen är bemannad vardagar klockan 11-16. Tjänsten har startats med hjälp av ett stöd på 300 000 kronor från Sparbanksstiftelsen.

  Kommunens dagverksamheter med social inriktning för äldre är tillfälligt pausade sedan tisdagen den 24 mars. Beslutet är taget för att minska spridningen av coronaviruset och skydda de riskgrupper som identifierats av Folkhälsomyndigheten.

  Socialförvaltningens personal kontaktar dem som brukar ta del av dagverksamheternas aktiviteter för ett anpassat stöd utifrån behov.

  Senast publicerad: 2020-11-24

 4. Skola och utbildning

  Vårdnadshavare och elever informeras löpande via Unikum. Här hittar du svar på ett antal vanliga frågor.

  Hur länge ska mitt barn vara hemma från skola, förskola och fritidsverksamhet?

  Vid positivt provsvar

  Barn som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma och bara träffa dem de bor tillsammans med. Barnet får inte återvända till skola, fritidshem eller annan plats där barnet träffar andra människor förrän tidigast 7 dagar efter barnet blev sjukt.

  Barnet ska dessutom må betydligt bättre och ha varit fri från feber i minst 2 dagar.

  Om barnet efter denna tid har kvar symtom som lätt hosta, lätt snuva och försämrat lukt- och smaksinne, men inga andra symtom, bedöms barnet inte smitta längre, och kan då återgå till skola och annan verksamhet.

  Vid negativt provsvar

  Barn vars provsvar inte visar covid-19 ska stanna hemma så länge barnet har feber och tills barnet känner sig friskt. Sedan kan barnet återgå till skola, fritidsaktiviteter och liknande där barnet träffar andra människor. Det behöver då inte ha gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

  Jag som förälder har fått ett positivt provsvar för covid-19, får mitt barn gå till förskolan/skolan?

  Ja, barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver inte stanna hemma från förskola, grundskola eller gymnasiesärskolan om de är friska. Däremot bör barnet avstå från andra sociala kontakter utanför hushållet, såsom fritidsaktiviteter och träffa vänner och släkt, under 14 dagar.

  Vuxna och gymnasieelever som bor tillsammans med ett barn som har covid-19 ska stanna hemma från när barnet fått sitt provsvar som bekräftar covid-19. De ska vara hemma i sju dagar från det att barnet provtogs.

  Hur lämnar och hämtar jag mitt barn på förskolan om jag har covid-19?

  Om en vårdnadshavare har konstaterad eller misstänkt covid-19, kan vårdnadshavaren ändå transportera, hämta och lämna sina barn i förskolan om det kan ske utan nära kontakter med andra. Hämtning och lämning görs i dessa fall utomhus. En bra rutin kan vara att föräldern ringer innan så att personalen till exempel kan hjälpa barnet på med kläder, packa ihop saker och följa med ut på gården där förälder möter upp.

  Mitt barn har förkylningssymtom men kan inte provtas – vilka regler gäller då?

  Barn kan vid snabbt övergående symtom (upp till ett dygn) gå tillbaka till skola och förskola när de varit friska och utan symtom i minst två dagar.

  Exempel: Ett barn som vaknar och är lite hängigt, men redan nästa dag känner sig helt bra behöver inte testas. Barnet ska ändå stanna hemma i två dygn utan symtom, för att vara säker på att barnet inte blir sjukt. Efter två dygn utan symtom kan barnet gå tillbaka till skola, förskola och andra aktiviteter.

  Barn som har symtom i mer än ett dygn ska stanna hemma i sju dagar. Om de är 12 år eller äldre rekommenderas de boka tid till självprovtagning covid-19. Det finns även möjlighet för förälder att logga in på 1177.se och boka tid för självprovtagning för de barn som är 6-11 år.

  Barn som har varit hemma sjuka från förskola eller skola i minst 7 dygn och under de två sista dygnen varit utan feber och pigga kan gå tillbaka till förskolan och skolan även om de skulle ha kvar milda symtom. Lätt snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan eller skolan.

  Källa: https://www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/coronainformation-till-forskola-och-skola/länk till annan webbplats

  Läs mer om barn och covid-19: https://www.1177.se/Halland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/barn-och-covid-19/länk till annan webbplats

  Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på fritidshemmet?

  Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

  Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet inte har rätt till fritidshemsplats. Vid uppsägning av fritidshemsplats på grund av arbetslöshet eller permittering räknas vårdnadshavarens sista arbetsdag som sista placeringsdag.

  Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent och endast arbetar under den tid som barnet går i skolan har du inte rätt att lämna barnet på fritidshemmet. Är du permitterad och arbetar exempelvis två heldagar per vecka, har barnet kvar sin plats på fritidshemmet och kan vistas där de tider du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning. Om du har oförändrad inkomst betalar du samma avgift som vanligt. Om din inkomst förändras ska du anmäla detta via kommunens självserviceportal.

  Mer information samt blankett för uppsägning av fritidshemsplats finns på sidan. Uppsägning av fritidshemsplats vid permittering.

  Jag har blivit permitterad/uppsagd. Vad gäller för mitt barns vistelse på förskolan?

  Förändringar i inkomst eller familjeförhållanden ska meddelas så snabbt som möjligt för att vi ska kunna debitera rätt avgift. Den nya avgiften gäller från och med nästkommande månad.

  Om du är permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, det vill säga att barnet har rätt till 15 timmar vistelsetid på förskola eller pedagogisk omsorg per vecka.

  Om du som vårdnadshavare är permitterad en viss procent av din tjänst har ditt/dina barn rätt att visats på förskolan under den tid du arbetar, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning.

  Vilka regler och avgifter gäller för förskolan?

  Här hittar du mer information om regler och avgifter i förskola och pedagogisk omsorg i Varbergs kommun.

  Jag vill inte att mitt barn går till skolan nu, får hen stanna hemma?

  Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att hen går till skolan och deltar i undervisningen. Hen riskerar annars att få ogiltig frånvaro.

  Finns det planer på att stänga förskolor och grundskolor?

  I nuläget är det inte aktuellt att stänga några för- eller grundskolor. Vi arbetar med förebyggande åtgärder och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt dessa finns inga säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

  Vilka åtgärder tar kommunens skolor och förskolor för att undvika smittspridning?

  Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning. Ett sätt är att följa och sprida information om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Exempel på sådana åtgärder är att undvika att röra vid ansikte eller ögon, att undvika nära kontakt med sjuka personer samt att tvätta händerna noga och ofta.

  Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

  Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbsida om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  På grund av pågående coronaviruspandemi har Utbildning-och arbetsmarknadsnämnden beslutat att du som har fått beviljat resekort har möjlighet att byta detta till kontantersättning. Detta för att du själv ska kunna ombesörja din resa till och från skolan istället för att åka kollektivt. Mer information om beslutet och blankett för att byta från resekort till kontantersättning hittar du på www.pederskrivaresskola.se.länk till annan webbplats

  Gymnasieelever på Peder Skrivares, skola som har behov av skollunch under sina distansstudier den 23 november till 18 december har möjlighet att beställa och hämta ut lunchlådor.

  Mer information om lunchlådor och hur du går till väga för att beställa.

  Varbergs öppna förskola stänger från och med den 5 november. Detta är en följd av de skärpta allmänna råden som gäller i Halland till och med den 13 december, då Folkhälsomyndigheten förväntas komma med nationella råd inför jul och nyår.
  Mer information finns på Öppna förskolanöppnas i nytt fönster.

  Senast publicerad: 2020-11-24

 5. Näringsliv

  På Varbergs kommuns näringslivswebb finns samlad information för dig som är företagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Senast publicerad: 2020-11-04

 6. Övrigt

  Om du besöker kommunens kontaktcenter Varberg direkt eller det statliga servicekontoret med Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten kommer du från och med torsdagen den 12 november att mötas av en besöksvärd.

  Besöksvärden tar emot i entrén och släpper in besökare eller ber dem vänta utanför. Detta för att det inte ska vara fler än tio besökare samtidigt i lokalen.

  Hemmet ska vara en trygg plats både för barn och vuxna. Men tyvärr är det inte alltid så. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen.

  Här hittar du som är utsatt för våld eller närstående till någon som du misstänker utsätts för våld information om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

  Vi har sett över och uppdaterat kommunens rutiner för att förhindra och hantera smittspridning och våra verksamheter arbetar aktivt med förberedelser utifrån olika scenarier kopplat till covid-19. Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information.

  Var och en behöver ta sitt ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika platser där många människor samlas. Från kommunens sida hjälper vi till att påminna om att hålla avstånd genom skyltning och information på våra webbsidor och sociala medier. Mer information om kampanjen finns på varberg.se/hallavstand

  I Sverige är det Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom ansvarar för smittskyddsfrågor. Här finns även information på andra språk/information in other languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Aktuell information samt rekommendationer och råd om att förhindra smittspridning finns på 1177 Vårdguidens webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterRegionalt är Smittskyddsenheten Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarig för smittskyddsfrågor.

  Om du har symtom eller vårdrelaterade frågor om covid-19, vänd dig i första hand till 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du har allmänna frågor om covid-19, ring 113 13 (nationellt informationsnummer).

  Information om reseavrådan finns på Utrikesdepartementets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Krisinformation.se samlar information från flera myndigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Senast publicerad: 2020-11-20

 7. Frågor och svar

  Jag känner mig orolig över läget nu, finns det hjälp att få?

  Coronapandemin har för många människor fört med sig ökad oro och bekymmer till följd av exempelvis problem i familjen, ensamhet och ekonomisk press. Socialförvaltningen i Varbergs kommun har därför öppnat en stödtelefon dit du kan ringa anonymt. Linjen har öppet vardagar klockan 14.00-16.00 och nås på telefonnummer 073-407 69 79.

  På webbsidan krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns råd som kan vara hjälpsamma vid oro. Där finns också kontaktuppgifter till nationella organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

  Hur pratar jag med barn om coronaviruset?

  Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor även hos barn. Hur barn reagerar kan variera, men det finns några viktiga saker att tänka på när du som vuxen pratar med barn om coronaviruset. På webbsidan krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du tips och råd.

  Senast publicerad: 2020-11-03

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter