Sök

Kommunalt dricksvatten

I Varberg är det Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) som ansvarar för produktion och distribution av dricksvattnet på uppdrag av huvudmannen Varberg Vatten AB.

Det kommunala vattnet i Varberg kommer till största delen från ytvatten som bereds i Kvarnagårdens vattenverk. Ytvattnet är mjukt och fritt från påverkan av metaller. Däremot finns det biologiskt material som måste rensas bort i en reningsprocess.

Behandling​

Vid Ragnhilds källa blandas ytvattnet med grundvatten och rinner vidare i en gemensam ledning till vattenverket.

Vattnet går via et snabbfilter, doseras sen med fällningskemikalier för att avskilja organiska material. Där efter filtreras vattnet genom ett ultrafiltermembran. Kalk och koldioxid tillsätts för att höja vattnets pH och buffertförmåga. Sedan bestrålas det med UV-ljus som förhindrar fortplantning av mikroorganismer. Till sist tillsätts kloramin som motverkar bakterier i ledningsnätet.

Kontroll​

Kontroll av dricksvattnet utförs regelbundet och prover tas både vid vattenverken och på ledningsnätet. På VIVAB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om vattnets hårdhet och där kan du även se aktuella provresultat.

ikon

Kontakta oss

VIVAB:s kundtjänst

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Telefontider:

Mån-fre: 08.00-15.00 
Lunchstängt: 12.00-13.00

Självservice & blanketter