Sök

Kommunalt dricksvatten

I Varberg är det Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) som ansvarar för produktion och distribution av dricksvattnet på uppdrag av huvudmannen Varberg Vatten AB.

Det kommunala vattnet i Varberg kommer till största delen från ytvatten som bereds i Kvarnagårdens vattenverk. Ytvattnet är mjukt och fritt från påverkan av metaller. Däremot finns det biologiskt material som måste rensas bort i en reningsprocess.

Behandling​

Vid Ragnhilds källa blandas ytvattnet med grundvatten och rinner vidare i en gemensam ledning till vattenverket.

Behandlingsprocessen på Kvarnagården är enkel. Vattnets hårdhet, pH och alkalinitet höjs med kalk och kolsyra och därefter passerar vattnet ett sandfilter. För att säkerställa att dricksvattnet är fritt från bakterier tillsätts kloramin. Innan dricksvattnet pumpas ut på ledningsnätet passerar det ytterligare en mikrobiologisk barriär bestående av UV-ljus.

Kontroll​

Kontroll av dricksvattnet utförs regelbundet och prover tas både vid vattenverken och på ledningsnätet. På VIVAB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om vattnets hårdhet och där kan du även se aktuella provresultat.

ikon

Kontakta oss

VIVAB:s kundtjänst

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Telefontider:

Mån-fre: 08.00-15.00 
Lunchstängt: 12.00-13.00

ikon

Självservice & blanketter