Sök

Avgifter för vatten och avlopp

Vatten- och avlopptaxan du ska betala bestäms av hur mycket vatten du förbrukar, hur stor vattenmätare du har och i vilken typ av fastighet du bor.

Taxan täcker kostnaden för produktion och distribution av dricksvattnet, bortledning av avloppsvatten och rening av avloppsvatten vid reningsverk.

Avgiften för taxan beslutas varje år av kommunfullmäktige och information till kunderna skickas ut i samband med den första fakturan.

Fast och rörlig avgift

Varje kund betalar en fast och en rörlig avgift. Den fasta delen består av en vattenmätaravgift och en lägenhetsavgift, vilken alla betalar.

Med lägenhet avses en bostadsenhet; exempelvis i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus etcetera. En normalvilla debiteras alltså en lägenhetsavgift medan exempelvis ett flerfamiljshus som består av flera bostadsenheter debiteras flera lägenhetsavgifter.

Mellan avläsningarna av vattenmätaren sker en preliminär debitering av den rörliga avgiften.

ikon

Kontakta oss

VIVAB:s kundtjänst

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Telefontider:

Mån-fre: 08.00-15.00 
Lunchstängt: 12.00-13.00

ikon

Självservice & blanketter