varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Vad händer just nu?

Ledningsarbete på Östra Hamnvägen.

Nya dagvattenledningar läggs ner i Östra Hamnvägen.

På den här sidan får du kortfattad information om vad som är på gång i projekt Västerport just nu.  

Händer just nu


Händer längre fram (ungefärlig tidplan)

2019-2020

Fortsatt projektering
Förberedande arbeten i området för etapp 1
Granskning detaljplan etapp 1

2020-2021

Antagande detaljplan
Förberedelser samt byggstart etapp 1

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Maria Hagelberg
Stadsutvecklingsprojektet
0721-83 81 60
maria.hagelberg@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0708-30 47 14
cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter