Sök

Vad händer just nu?

Tidplan Västerport

På den här sidan kan du läsa vad som pågår i Västerport just nu. Det finns också en översiktlig tidplan för hela projektet.

Händer just nu:

  • Nu är markanvisningstävlingen för Västerport etapp 1 i gång. 45 intressenterPDF (pdf, 55 kB) tävlar om 12 lotter som, när etappen är färdigbyggd, ska innehålla 500 bostäder, verksamhetslokaler, en förskola och ett hotell. De tävlande ska lämna in sina bidrag senast den 14 maj. En jury med stadsarkitekt Maria Söderlund som ordförande, kommer bedöma förslagen.
  • Lotterna i Västerport etapp 1 säljs till ett fast pris. De tävlande bedöms och poängsätts efter hur väl de uppfyller kommunens krav på gestaltning och hållbarhet. Vill du se hur tävlingsinbjudan ser ut så hittar du den här.PDF (pdf, 12.5 MB)
  • Detaljplanen för etapp 1 är ute på samråd till och med den 26 maj. Under perioden hålls  två samrådsmöten för alla som är intresserade:
    onsdagen den 24 april på Varbergs Teater kl. 17.30 till 19.00 och
    torsdagen den 9 maj på Lilla Teatern på Komedianten, kl- 17.30 till 19.00.
  • Kommunstyrelsen har beslutat vilken intressent som får gå vidare med sitt förslag till ett nytt hotell i Västerport.
  •  Uttredning pågår vad som är den bästa användningen av Norra Västerport, det vill säga området norr om hamnbassängen. Området har speciella förutsättningar, bland annat på grund av närheten till hamnen, men det finns stora möjligheter olika typer av verksamheter.
  • Det är nu klart att projekt Västerport kommer få tillträde till delar av Stenas färjeläge redan hösten 2019. Detta kompenserar till viss del den försening som uppstår i och med att färjan blir kvar till efter årsskiftet 2019/2020. Marken det handlar om är uppställningsytan för lastbilar där man nu kan tidigarelägga arbetet med att gräva ned ledningar.   

Händer längre fram (ungefärlig tidplan):

2019
Fortsatt projektering
2020 - 2021
Stenafärjan flyttar till Halmstad
Förberedelser samt byggstart
Markanvisning etapp 2
2022
Första inflyttning i etapp 1
2030-talet
Västerport är fullt utbyggt

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Claes Premmert
Projekt Västerport
0708-30 47 14
claes.premmert@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Projekt Västerport
0708-30 47 14
cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter