Sök

Vad händer just nu?

På den här sidan får du kortfattad information om vad som är på gång i projekt Västerport just nu.  

Händer just nu

Händer längre fram (ungefärlig tidplan)

2019-2020

Fortsatt projektering
Förberedande arbeten i området för etapp 1
Granskning detaljplan etapp 1

2020 - 2021

Stenafärjan flyttar till Halmstad
Förberedelser samt byggstart etapp 1
Antagande detaljplan

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Maria Hagelberg
Stadsutvecklingsprojektet
0721-83 81 60
maria.hagelberg@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0708-30 47 14
cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter