varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vad händer just nu?

Saneringsarbete i etapp 1 Västerport.

Saneringsarbete pågår i etapp 1.

På den här sidan får du kortfattad information om vad som är på gång i projekt Västerport just nu. Längst ner på sidan finns en grov tidplan för hela projektet.

Händer just nu

  • Under sommaren har Hertiginnan Ingeborgs torg varit öppet för allmänheten. Padelbanan har fått tillstånd att vara kvar september ut. I slutet av året kommer saneringen av föroreningar i marken att påbörjas.

Händer längre fram (ungefärlig tidplan)

2020

Granskning detaljplan etapp 1
Start sanering av markföroreningar etapp 1

2021-2022
Antagande detaljplan etapp 1
Kaj-och markarbeten etapp 1
Planeringsarbetet startar för nästkommande etapper

2023-2024
Byggstart etapp 1
Hamnen flyttar till nya hamndelen i Fare

2025-
Fortsatt utevckling av stadsdelen

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Maria Hagelberg
Stadsutvecklingsprojektet
0721-83 81 60
maria.hagelberg@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0708-30 47 14
cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter