Sök

Planarbetet

kommunkatör Åsa Danielsson och stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin vid samrådsutställning om Västerport i Gallerian.

Stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin och handläggare Åsa Danielsson vid utställningen av planprogrammet i Gallerian hösten 2017. Nu är det dags för ett nytt samråd!

Just nu pågår arbetet med detaljplanen för etapp 1 i Västerport.

Detaljplan för etapp 1

Samrådstiden för detaljplan etapp 1 i Västerport avslutades den 26 maj. Nu ska synpunkter gås igenom och sammanställas. Nästa tillfälle att tycka till om förslaget är när detaljplanen går ut på granskning, runt årsskiftet 2019-2020.

Här kan du läsa lite mer om förslaget.
Vill du läsa allt, så finns samtliga handlingar och utredningar här.

Samrådsmöten

Kommunen har bjudit in till två samrådsmöten, som båda var mycket välbesökta.
Chans till nya möten blir det under granskningstiden.

Planprogram för Västerport

I juni 2018 antog kommunfullmäktige Planprogram för Västerport. I ett planprogram tittar kommunen på områdets förutsättningar och ger en struktur för vägnät, grönytor, offentliga ytor, bebyggelse med mera. Man kan säga att man "målar med de breda penseldragen" medan den kommande dtaljplanen - precis som namnet låter - handlar om hur området ska formas mer på detaljnivå.

Planprogrammet hittar du här.PDF (pdf, 82.1 MB) (Eftersom filen är stor tar den en liten stund att ladda.)

ikon

Kontakta oss

Planarkitekt

Annika Eklöv
Stadsutvecklingsprojektet
0731-51 81 54
sten.hedelin@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0729-73 28 82
cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter