Sök

Planarbetet i Västerport

Visualisering av Västerports "waterfront"

En skiss på hur bebyggelsen kommer se ut om du står längst ut på Hoken. Hotellet skymtar ovanför husen i mitten.

På den här sidan kan du läsa en kort beskrivning av detaljplaneförslaget till etapp 1.
Vill du titta på samtliga handlingar och utredningar, så finns de här.

Detaljplan etapp 1 i korthet

Enligt förslaget kommer etapp 1 i Västerport innehålla:

  • 500 lägenheter. Av dessa ska 75 procent vara bostadsrätter och 25 procent hyresrätter. 50 procent av bottenvåningarna ska vara lokaler.
  • En förskola.
  • Ett hotell och ett P-hus. Hotellet består av en lågdel och en högdel. Lågdelen är 5 våningar och högdelen 14 våningar. Snitthöjden på resten av bebyggelsen i etapp 1 ska vara 5 våningar.
  • Dessutom: Ett nytt torg och början på förlängningen av Strandpromenaden.

Granskning

Förslaget till detaljplan var ute på granskning årsskiftet 2019-2020. Den 29 februari kom länsstyrelsens yttrande som innebar att ett antal utredningar behövde kompletteras och förtydligas. Bland annat handlar det om klimatsäkring av stadsdelen, markföroreningar och hur Västerport kommer påverka den närliggande kulturmiljön. 

Våren och sommaren 2020 ägnas åt detta arbete och en ny granskningsperiod är planerad till efter sommaren.

Hotellet i Västerport

Hotellet i Västerport.

Utkikspunkter

En av frågorna som utreds ytterligare, är som sagt den nya stadsdelens visuella påverkan på omgivningen.

För att bättre kunna visa hur relationen kommer bli mellan den nya bebyggelsen i Västerport och den befintliga staden, har projektet tagit fram 19 olika utkikspunkter, eller "vypunkter" som det heter.Hotellet i Västerport från strandpromenadens högsta punkt

Hotellet från Strandpromenadens högsta punkt.

Här finns ett bildspel som visar alla vypunkterna, tagna från olika platser i Varberg.PDF (pdf, 2.1 MB) På en del av bilderna pekas hotellets högsta del ut med en vit pil. (OBS! De första bilderna gjordes innan det var klart vilka färger husen i etapp 1 kommer ha. Därför är alla byggnader vita - det kommer de givetvis inte vara i framtien!)

 

 

ikon

Kontakta oss

Planarkitekt

Annika Eklöv
Stadsutvecklingsprojektet
0731-51 81 54
annika.eklov@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0729-73 28 82
cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter