varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Planarbetet i Västerport

Visualisering av etapp 1 i Västerport

Nya utsikter från Hamnpiren. Bilden visar i stora drag hur det kommer att se ut i etapp 1.

Granskningstiden för detaljplanen Västerport, etapp 1, är nu slut.
Här kan du läsa om vad länsstyrelsen säger om förslaget och om vad som händer nu.

Etapp 1 är den del av Västerport som ligger längst söderut, där Stenafärjan tidigare hade sin uppställningsplats för lastbilar. Förslaget till detaljplan var ute på granskning årsskiftet 2019-2020. En del remissinstanser, framför allt länsstyrelsen, önskade då att ett antal frågor utreddes ytterligare. Förslaget har därefter kompletterats och var ute på en förnyad granskning i oktober/november 2021.

Drönarbild över etapp 1 Västerport

Etapp 1 ska byggas i det gama färjeläget.

Flera utredningar är fördjupade i det nya förslaget, bland annat när det gäller klimatanpassning, markföroreningar och stadsdelens påverkan på den närliggande kulturmiljön.

Hotellet i Västerport

Hotellet i Västerport.

Utsiktspunkter

En av frågorna som utretts ytterligare, är som sagt den nya stadsdelens visuella påverkan på omgivningen.

För att bättre kunna visa hur relationen kommer bli mellan den nya bebyggelsen i Västerport och den befintliga staden, har vi tagit fram 19 olika utsiktsspunkter, eller "vypunkter" som det heter.

Hotellet i Västerport från strandpromenadens högsta punkt

Hotellet från Strandpromenadens högsta punkt.

Här finns ett bildspel som visar alla vypunkterna, tagna från olika platser i Varberg.PDF (pdf, 2.1 MB) På en del av bilderna pekas hotellets högsta del ut med en vit pil. (OBS! De första bilderna gjordes innan det var klart vilka färger husen i etapp 1 kommer ha. Därför är alla byggnader vita.)

Detaljplan etapp 1 i korthet

Det här planeras för etapp 1:

  • 500 lägenheter: 75 procent bostadsrätter och 25 procent hyresrätter.
  • 50 procent av bottenvåningarna ska vara lokaler. Hälften av dessa ska rymma kommersiell verksamhet, medan andra hälften kan vara allt från offentlig service till cykelförvaring.
  • En förskola.
  • Ett hotell och ett P-hus. Hotellet består av en lågdel och en högdel. Lågdelen är 5 våningar och högdelen 14 våningar. Snitthöjden på resten av bebyggelsen i etapp 1 ska vara 5 våningar.
  • Dessutom: Ett nytt torg och början på förlängningen av Strandpromenaden.
ikon

Kontakta oss

Planarkitekt

Annika Eklöv
Stadsutvecklingsprojektet
0731-51 81 54
annika.eklov@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0729-73 28 82
cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter