varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Planarbetet i Västerport

Visualisering av etapp 1 i Västerport

Nya utsikter från Hamnpiren. Bilden visar i stora drag hur det kommer att se ut i etapp 1.

Etapp 1 är den del av Västerport som ligger längst söderut, där Stenafärjan tidigare hade sin uppställningsplats för lastbilar. Förslaget till detaljplan var ute på granskning årsskiftet 2019-2020. En del remissinstanser, framför allt länsstyrelsen, önskade då att ett antal frågor utreddes ytterligare. Förslaget har därefter kompletterats och var ute på en förnyad granskning i oktober/november 2020.

Drönarbild över etapp 1 Västerport

Etapp 1 ska byggas i det gama färjeläget.

Flera utredningar är fördjupade i det nya förslaget,bland annat när det gäller klimatanpassning, markföroreningar och stadsdelens påverkan på den närliggande kulturmiljön.

Hotellet i Västerport

Hotellet i Västerport.

Utsiktspunkter

En av frågorna som utretts ytterligare, är som sagt den nya stadsdelens visuella påverkan på omgivningen.

För att bättre kunna visa hur relationen kommer bli mellan den nya bebyggelsen i Västerport och den befintliga staden, har vi tagit fram ett antal utsiktsspunkter, eller "vypunkter" som det heter.

Hotellet i Västerport från strandpromenadens högsta punkt

Hotellet från Strandpromenadens högsta punkt.

Bildspel som visar hur etapp 1 kommer att se ut från olika platser i Varberg. Pdf, 3.4 MB. (Pdf, 3.4 MB)
(OBS! Bilderna gjordes innan vi hade tillgång till 3D-modeller av byggnaderna. Därför är alla byggnader vita.)

Här finns också en länk till den kulturmiljöutredning som gjorts angående stadsdelens påverkan på den befintliga staden.
Kulturmiljöutredning DP Västerport etapp 1 Pdf, 5.6 MB. (Pdf, 5.6 MB)
Fler bilder finns på sidan Hotell i Västerport

Detaljplan etapp 1 i korthet

Det här planeras för etapp 1:

  • 500 lägenheter: 75 procent bostadsrätter och 25 procent hyresrätter.
  • 50 procent av bottenvåningarna ska vara lokaler. Hälften av dessa ska rymma kommersiell verksamhet, medan andra hälften kan vara allt från offentlig service till cykelförvaring.
  • En förskola och ett äldreboende.
  • Ett hotell och ett p-hus. Hotellet består av en lågdel och en högdel. Lågdelen är 5 våningar och högdelen 14 våningar. Snitthöjden på resten av bebyggelsen i etapp 1 ska vara 5 våningar.
  • Dessutom: Ett nytt torg och början på Kajpromenaden = förlängningen av Strandpromenaden.
ikon

Kontakta oss

Planarkitekt

Annika Eklöv
Stadsutvecklingsprojektet
0731-51 81 54
annika.eklov@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0729-73 28 82
cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter