varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Västerport - Varbergs nya stadsdel vid havet

En visualisering av den första etappen i Västerport, sedd från havet

Mellan havet och staden ska Varbergs nya stadsdel växa fram. I Västerport ska människor och mångfald stå i fokus.
Målet är en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel.

När industrihamnen och järnvägsspåren flyttas från nuvarande lägen blir stora ytor mark tillgängliga för stadsutveckling. Den nya stadsdelen och den gamla staden ligger sida vid sida och ska länkas ihop med varandra, bland annat genom att flera av stadens gator förlängs mot havet.
Den 650 meter långa kajen där lastfartygen ligger idag, kommer att förvandlas till en förlängning av Strandpromenaden: en plats för promenader, folkliv, caféer och andra mötesplatser.

Visualisering av kajstråket i Västerport

Kajstråket - en ny mötesplats i Varberg! Bilden visar i stora drag hur det kommer att se ut.


Porten mot Väster

Som en del i Medborgardialogen 2014 fick alla som ville lämna in namnförslag på vad Varbergs nya stadsdel skulle heta. Av 279 inlämnade förslag valdes tre stycken ut. Av dessa tre röstade Varbergsborna fram Västerport. Eftersom ordet "port" betyder "hamn" på engelska passar det ju ypperligt för en stadsdel som ligger på gammal hamnmark.

En blandad stad

Kommunen planerar att bygga cirka 2 500 lägenheter i Västerport. En medveten satsning på verksamheter i husens markplan ska hjälpa till att skapa en levande stadsdel med många människor i rörelse.

Första etappen av Västerport byggs i det gamla färjeläget, i den södra delen av området. Byggstart är beräknad till 2023.
Om vad etapp 1 ska innehålla, och hur den kommer att se ut, kan du läsa mer om här.

En stadsdel för alla


 


Visualisering av Hertiginnan Ingeborgs torg

Hertiginnan Ingeborgs torg blir ungefär lika stort som Brunnsparken. I bakgrunden skymtar Fästningen.

Den nya stadsdelen kommer att ligga nära vattnet, nära centrum, nära Campus och nära den nya stationen. Många nya flöden av människor kommer att uppstå mellan dessa olika punkter. Målet är att det ska finnas något för alla i Västerport. Området tillhör alla Varbergsbor och besökare - precis som området kring Fästningen och Strandpromenaden gör idag. Därför är de offentliga mötesplatserna i Västerport mycket viktiga.

Visualisering av ett kvarter i Västerport

Inriktningsbeslut

2016 antog kommunfullmäktige i Varberg ett Inriktningsbeslut för Stadsutvecklingsprojektet. I detta dokument står samlat vad som ska gälla både för Stadsutvecklingsprojektet som helhet och för Västerport. Bland annat slås det fast att Varbergs vision om att utvecklas till Västkustens kreativa mittpunkt ska fungera som en ledstjärna för projektet. Mod och nytänkande ska synas i både arbetssätt och resultat.
De fokusområden och utmaningar som kom fram i Medborgardialogen 2014 ska vara vägledande i planeringen av Västerport. Dialog och delaktighet kommer att fortsätta vara ett bärande inslag i projektet.

Inrikningsbeslutet i sin helhet kan du läsa här. Pdf, 128.4 kB. (Pdf, 128.4 kB)

Här nedan kan du se en övergripande strukturplan över nya stadsdelen.
Du kan också titta på tre olika filmer som i stora drag visar hur Västerport kommer att se ut.

Illustrationskarta över Västerport

De gulmarkerade kvarteren på bilden utgör etapp 1.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Maria Hagelberg

Stadsutvecklingsprojektet

0721-838160

maria.hagelberg@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner

Stadsutvecklingsprojektet

0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter