varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Med känsla för kvalitet

Gruppbild på medlemmarna i Västerports kvalitetsråd vid Brännvinsringen

Kvalitetsrådet i sommarskrud.

Vi presenterar stolt Västerports kvalitetsråd – här fångade vid Brännvinsringen en dag i somras. Kvalitetsrådet är en ”förlängning” av den jury som bedömde och valde ut de 12 vinnande bidragen i markanvisningstävlingen för etapp 1.
Rådets uppgift är att vara rådgivande, och granskande, i byggaktörernas resa från tävlingsvinst till bygglov.

Tolv bostadshus och ett hotell ska byggas i etapp 1. Alla byggaktörer är vinnare i en tuff markanvisningstävling som avgjordes för drygt ett år sedan.
-Kommunen ställer höga krav, framför allt på gestaltning och hållbarhet. De som vann tävlingen hade alla väldigt bra förslag, säger landskapsarkitekt Karin Sjödin, som är en av kvalitetsrådets fem medlemmar.

Men processen från tävlingsbidrag till färdig stadsdel är lång, och det är viktigt att ambitionerna håller hela vägen. I takt med att förslagen ska konkretiseras kan olika frågor och val dyka upp. Det kan handla om praktiska svårigheter eller ekonomiska ställningstaganden.
-Ett materialval kanske anses för dyrt. En arkitektonisk detalj visar sig försvåra en annan del av bygget. Några idéer kanske inte går att genomföra, men kan ersättas med andra, lika bra. Om kvaliteten av någon anledning måste sänkas på en del, vill vi att den höjs på en annan, förklarar Karin Sjödin.

Rådgivande och granskande

Kvalitetsrådet har två funktioner: Rådgivande/stöttande samt granskande.
-Främst vill vi fungera som ett stöd till byggaktörerna och lotsa dem mot ett godkänt bygglov, säger Karin Sjödin.
-Vi är insatta i samtliga förslag och har en tydlig bild av helheten för stadsdelen. Därför kan vi också se vad en eventuell åtgärd skulle kunna få för konsekvenser, dels för den egna byggnaden, men också för grannen, eller hela etappen.

I markanvisningsavtalen står det att hållbarhetsprogammet och gestaltningsprogrammet för Västerport ska följas. Under resans gång kommer det därför också finnas ett antal ”grindar” där rådet går in och har en granskande funktion på förslaget när det går igenom processen tävlingsförslag - programhandling - systemhandling - bygglovsansökan.

Ser till helheten

-Det viktiga är att de fina kvaliteterna i de vinnande bidragen behålls. Det finns tyvärr exempel i Sverige, och världen, där man kan lägga visionsbilden bredvid ett foto av den färdiga byggnaden och så stora förändringar har gjorts att huset inte upplevs som samma byggnad som en gång presenterades. Så vill vi inte ha det i Västerport, säger Karin Sjödin.

Redan nu har kvalitetsrådet haft uppgifter: tre av de vinnande förslagen fick erbjudande om andra lotter än vad de tävlat på. Förslagen behövde därför anpassas till de nya förutsättningarna med bibehållen ambitionsnivå. Några av de andra förslagen har fått göra anpassningar enligt detaljplaneförslaget som ligger, bland annat sänka höjden på en byggnadsdel.
-Det roligaste i den här processen är att vi upplever att byggaktörerna inte bara tänker på sin egen del utan också ser till helheten. Känslan är att alla vill vara med och skapa en bra stadsdel.

Rådets medlemmar är (från vänster till höger i bilden):

Annika Eklöv, planarkitekt
Jenny Rydén, hållbarhetsansvarig
Maria Söderlund, stadsarkitekt (rådets ordf.)
Karin Sjödin, landskapsarkitekt
Karin Andersson, exploateringsingenjör

Tillbaka till startsida nyhetsbrevlänk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter