varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

En dold kulturskatt

Bild på kajen i hamnen där bogserbåten ligger.

Ett stenigt kulturarv.

Det finns en kulturskatt i hamnen man inte alltid tänker på: de vackra blocken av Varbergsgranit som kajkanten är byggd av. Stenarna har starka band både till Fästningen och stadens historia. Nu planeras för hur de unika blocken ska få en plats i Västerport.

Det är högst troligt att stenen kommer från området runt Västerport. Kanske från Tenaljverket, en låg försvarsmur som låg ungefär där Tullhuset står idag. Varbergsgranit är en stenart som bland annat bröts i stenbrottet vid Fästningen under åren runt (förra) sekelskiftet.

Platsens själ

-I planeringen av Västerport har det vi kallar för platsens själ varit väldigt viktigt. Vi önskar att den nya stadsdelen ska bli förankrad på sin plats och höra ihop med den befintliga staden, säger landskapsarkitekt Karin Sjödin.
- I Varbergs industrihamn finns tyvärr inga ikon-byggnader eller liknande att bevara. Men kajstenen har kopplingar både till Varberg som stenhuggarstad och till stadens sjöfararhistoria. Stenarna kommer ge en tydligare koppling till Varbergs historia och identitet – plus att de är enastående vackra!

Hållbart återbruk

I arbetet med Västerport kommer en del av hamnbassängen fyllas upp och marken höjas. Kajkanterna måste därför stabiliseras och byggas om och den gamla stenen plockas bort. Blocken är cirka en halv meter breda. De minsta är 80 centimeter långa och de största är så långa som drygt två meter.

- I sina nya liv kan granitblocken bland annat användas till att ta upp kommande höjdskillnader i området, eller bara som utsmyckning. Stenarnas form och variation kommer göra att resultatet blir unikt för Västerport, säger Karin Sjödin.

- Man får inte heller glömma att graniten är ett dyrt material. Det här blir ett fint exempel på återbruk och hållbart tänkande.

Källa historiska fakta: Kulturmiljö Halland som redan i sitt remissyttrande på planprogrammet för Västerport framhöll vikten av att kajkanten/Varbergsgraniten bör återanvändas.

Tillbaka till startsida nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter