Sök

-Både Stena och Varberg ser ljust på framtiden

Nattbild på Stenabåten vid Varbergs hamn

Varbergs kommun har haft en lång och god relation med Stena Line och kommunen utgick från att Stena skulle följa med till nya Farehamnen. Stena hittade dock en för dem bättre och mindre kostsam lösning i Halmstad.
-Färjan är ett kärt inslag i stadsbilden, jag tycker att det är tråkigt att den försvinner, säger kommundirektör Carl Bartler.
-Det känns ändå bra att både Stena och Varbergs kommun ser ljust på framtiden.

När Varberg för flera år sedan började planera för en ny stadsdel utgick man från att Stena skulle följa med när Varbergs hamn flyttade till nya Farehamnen. Av naturliga skäl kunde inte Stena fortsätta hyra sin gamla kajplats så nära de nya bostäderna i Västerport.

Att bygga en ny terminal är dock en stor investering, kostnaden beräknades uppgå till drygt 290 miljoner kronor. Av denna summa erbjöd sig kommunen att stå för 87 miljoner, för den del av investeringen som rörde den generella infrastrukturen, som till exempel muddring och markförberedelse. Våren 2017 pågick förhandlingar mellan Stena Line och kommunen, utan att man kom fram till en lösning som båda parter var nöjda med.

-Det var bra samtal, och vi förstod varandras bevekelsegrunder. Det är en stor investering för ett företag. Kommunen erbjöd olika lösningar, som till exempel lån med långa avskrivningstider, säger Carl Bartler.

Nya möjligheter i Halmstad

Att kommunen skulle bekosta terminalen åt Stena var aldrig aktuellt.
Enligt konkurrenslagstiftningen kan inte en kommun gå in och göra investeringar som gynnar ett enskilt privat företag. Den investeringsmodell som Stena och Halmstad kommun kommit fram till är densamma som Varbergs kommun erbjöd – ett lån som ska betalas tillbaka via ett flerårigt hyreskontrakt. Skillnaden är att det inte behövdes så stora belopp i Halmstad som i Varberg.

Varianten att låta Stena fortsätta hyra sin nuvarande plats var heller inte aktuell.
-Då hade kommunen inte kunnat genomföra den dynamiska stadsutveckling som möjliggörs av tunneln och hamnflytten. Vi skulle bland annat fått avstå från 2 500 bostäder och inte kunnat göra hamnområdet öppet och tillgängligt som det nu kommer bli, säger Carl Bartler.

Stena Line kommer fortsätta att vara kund hos Hallands Hamnar. I Halmstad var det lättare att anlägga en terminal, eftersom hamnen där redan delvis var anpassad till färjetrafik. Stena ser också bättre marknadsförutsättningar i Halmstad eftersom där finns andra godsflöden och ett annorlunda upptagningsområde för persontrafik.

Större möjligheter för Varbergs skogshamn

-Varberg-Grenålinjens faktiska betydelse för Varberg har de senaste åren varit ganska liten, eftersom den främst används för yrkestrafik. Sen har jag ändå full förståelse för att många tycker det är tråkigt att färjan försvinner, säger Carl Bartler.

-Det positiva är att alla inblandande nu är nöjda med lösningen som blev: Hallands Hamnar har kvar Stena Line som kund och både Halmstad, Stena Line och Varberg ser framtiden an med tillförsikt. För Varbergs del innebär det att vi kan gå vidare med att bygga en helt ny stadsdel. Och för Varbergs Hamn innebär det i förlängningen att skogshamnen får ökade möjligheter att expandera.

Tillbaka till startsida nyhetsbrevlänk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter