Sök

Hotell i Västerport

karta över var nya hotellet i Västerport ska ligga

Här ska det nya hotellet ligga. Bilder hittar du längst ner på sidan!

"Ett vardagsrum för Varbergsborna, en destination för besökare och ett vackert landmärke i Varberg".
Så beskriver juryn det vinnande förslaget till nytt hotell i Västerport: "Varberg Hotel Wave".
Längre ner på sidan finns bilder på förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 februari 2019 att det blir fastighetsbolaget Casmé som går vidare med sitt förslag till nytt hotell i Västerport. Både jury och politik var eniga om att det var förslaget "Varberg Hotel Wave" som var bäst för Varberg.
-Ett genomarbetat förslag som har förutsättningar att bli en ny mötesplats för kommuninvånarna och en ikonbyggnad i Varberg, säger stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin som varit juryns ordförande.

Begränsad skuggeffekt

Hotellet i Västerport kommer att bli ett nytt landmärke i Varberg som syns från stora delar av staden.
Byggnaden blir en solitär i Västerports etapp 1, mellan tolv till fjorton våningar. Omgivande bebyggelse kommer att ha i snitt fem våningar.
Det vinnande förslaget är ritat av Fredblad Arkitekter.
-De har på ett elegant sätt dragit in den högsta delen av byggnaden, så att skuggeffekten på resten av kvarteret blir minimal, säger Sten Hedelin.
-En annan finess är att hotellet inte har någon "baksida" utan är lika fint från alla håll.
Fasaden är av rött tegel och grå granit, båda hållbara material.

Liv och rörelse

Lika viktigt som arkitekturen är det inre livet i hotellet - och hur den nya byggnaden kommer att samspela med den befintliga staden. Hotellets placering vid det nya lilla torget i Västerport är strategisk för att hotellet ska kunna bidra med liv och rörelse till stadsdelen. Ett krav från kommunen har varit att bottenvåningen på hotellet ska vara publik. I förslaget från Casmé finns bland annat saluhall och en footcourt i entréplanet. Man föreslår också odlingar på taket och en rörlsepark på P-husets tak - dit allmänheten har tillträde och där det också finns möjlighet att bygga ett antal studentlägenheter.

Stor efterfrågan

I Varberg är efterfrågan stor både på hotellrum, parkeringsplatser och en större konferenssal som också kan fungera som scen för olika kultur- och nöjesevenemang. Ett p-hus med cirka 500 platser (för boende, besökare och hotellgäster), en konferenssal med plats för 400 personer och runt 200 hotellrum var därför grundförutsättningar som de tävlande intressenterna hade att förhålla sig till.

"Fantastiskt läge"

Casmé är ett familjeägt fastighetsbolag från Halmstad. Styrelseordförande i bolaget sedan många år är den inte helt obekante Boris Lennerhov, för närvarande (bland annat) vd för Gekås i Ullared.
-Läget i Västerport är fantastiskt och Varberg har – till skillnad från många andra städer – en levande stadskärna. Det ska bli mycket roligt att få fortsätta den här resan tillsammans, sa Boris Lennerhov då han fick veta att hans förslag vunnit tävlingen.

Vad händer nu?

Det vinnande förslaget kommer nu att ”knådas” innan det är bestämt i detalj hur det kommer att bli. Hotellet ingår som en del i förslaget till detaljplan för Västerport etapp 1 som ska gå ut på samråd i vår.
Då har alla som vill möjlighet att lämna synpunkter - både på hotellet och på detaljplanen i övrigt.

Kommunstyrelsens beslut den 26 februari innebär att samhällsutvecklingskontoret fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag till markanvisningsavtal mellan kommunen och Casmé. Detta avtal ska vara klart för godkännande i KS senast i juni 2019. Fram till dess ska Casmé också presentera vilken operatör som ska driva hotellet.

Här kan du se bilder på förslaget, klicka på bilden om du vill se en större bild.
Alla illustrationer är gjorda av Fredblad Arkitekter AB.

Fasadbild på nya hotellet i Västerport

En del associerar till en båtstäv, andra till fästningens hörn.

Modell över nya hotellets placering i stadsdelen Västerport.

Här syns hotellets placering i stadsdelen. Byggnaderna runt omkring är bara schematiska modeller.

Interiörbild från förslaget till nytt hotell i Västerport

I bottenplan finns en saluhall och en foodcourt (enklare restaurang).

Fasadbild på förslaget till nytt hotell i Västerport

Fasaden är i rött tegel och grå granit.

Bild på förslaget till nytt p-hus i Västerport

Det vågformade p-huset har inspirerat till namnet.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter