varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Hotell i Västerport

Visualisering av hotellets siluett på avstånd.

"Ett vardagsrum för Varbergsborna, en destination för besökare och ett vackert landmärke i Varberg". Så beskrev juryn det vinnande förslaget till nytt hotell i Västerport. Hotellet kommer att drivas av Petter Stordalens bolag Choice Quality Hotels.

Hotellet i Västerport

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2019 att fastighetsbolaget Casmé vann markanvisningstävlingen om att få bygga det nya hotellet i Västerport. Sedan dess har bolaget "Hotell Västerport i Varberg AB" bildats, där styrelseordförande är den inte helt obekante Boris Lennerhov, tidigare vd för Gekås.

Solitär i etapp 1

Hotellet i Västerport kommer att bli ett nytt landmärke i Varberg som syns från stora delar av staden. Byggnaden blir en solitär i Västerports etapp 1, fjorton våningar högt. Omgivande bebyggelse kommer att ha i snitt fem våningar. Det vinnande förslaget är ritat av Fredblad Arkitekter. Fasaden är av rött tegel och grå granit, båda hållbara material.

Liv och rörelse

Lika viktigt som arkitekturen är det inre livet i hotellet, och hur den nya byggnaden kommer att samspela med den befintliga staden. Hotellets placering vid Hertiginnan Ingeborgs torg i Västerport är strategisk för att hotellet ska kunna bidra med liv och rörelse till stadsdelen. Ett krav från kommunen är därför att bottenvåningen på hotellet ska vara publik.

Stor efterfrågan

I Varberg är efterfrågan på hotellrum stor. Till och med under sommaren 2020, då pandemin påverkade hotellbranschen, var beläggningen i Varberg god (bäst i Sverige).
Bredvid hotellet byggs ett p-hus med cirka 500 platser för boende, besökare och hotellgäster. Hotellet kommer också att innehålla en samlingssal med plats för 400 personer.
I juni 2019 presenterades Nordic Choice Hotels kedja Quality Hotel som operatör för hotellet i Västerport.

Vad händer nu?

Det vinnande förslaget kommer nu att ”knådas” innan det är bestämt i detalj hur det kommer att bli. Hotellet ingår som en del i förslaget till detaljplan för Västerport etapp 1. Preliminär byggstart är satt till 2023.
Våren 2021 blev det klart att Wästbygg går in som majoritetsägare i Hotell Västerport AB, Wästbygg blir också generalentreprenör för bygget av hotellet.
Wästbygg går in som partner i Hotell Västerport

Här nedanför kan du se fler bilder på förslaget, samt en karta som visar placeringen i stadsdelen. Illustrationerna på själva hotellet är gjorda av Fredblad Arkitekter.

Västerport vy från söder

Vy från norr. En skissad bild - det bruna på marken är inte lera utan hav.

Interiörbild från förslaget till nytt hotell i Västerport

Bottenvåningen ska vara tillgänglig för allmänheten.

Fasadbild på förslaget till nytt hotell i Västerport

Fasad i rött tegel och grå granit.

karta över var nya hotellet i Västerport ska ligga
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter