varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

En hållbar stadsdel

Visulaiserinsgbild av hur Västerport kan se ut när det är fullt utbyggt.

Projekt Västerport ska ligga i framkant när det gäller allt ifrån hållbara byggmetoder till energiförsörjning. Illustration: Made-up

Redan 2016 antog kommunstyrelsen i Varberg ett hållbarhetsprogram för Västerport. Våren 2019 reviderades programmet för att anpassas till den senaste utvecklingen inom hållbarhet och miljö. Större krav på byggskedet är en nyhet.

Hållbarhetsprogrammet för Västerport fungerar som en guide både för kommunen och kommande byggaktörer. Varbergs nya stadsdel ska ligga i framkant när det gäller allt ifrån hållbara byggmetoder till energiförsörjning och tekniska lösningar. I programmet finns bland annat konkreta hållbarhetskrav som redovisas i checklistor.

Större krav på byggtiden

Våren 2019 antog kommunstyrelsen ett reviderat program. Utvecklingen har gått framåt sedan 2016, och även kommunens egna styrdokument - som hållbarhetsprogrammet bygger på - har uppdaterats. Den nya versionen innehåller bland annat större krav på byggskedet: en period i byggprocessen som kan ha stor miljö-och klimatpåverkan på grund av till exempel tunga transporter och hög energiåtgång.

Grönytefaktor och ekosystemtjänster

Fler exempel på nyheter i hållbarhetsprogrammet:

  • Kriterierna för certifieringssystemet Miljöbyggnad har sedan 2016 uppgraderats till version 3.0. Eftersom det är bestämt att man i Västerport ska bygga efter de kriterier som gäller för Miljöbyggnad silver (och för vissa indikatorer för Miljöbyggnad guld) har dessa också reviderats.
  • Det finns numera en fastställd grönytefaktor som ska användas vid till exempel planering av kvarterens innergårdar.
  • Det finns också formulerat ett krav på att både kommun och byggaktörer ska följa den ekosystemtjänstanalys som kommunen tagit fram över Västerport.
    Här kan du läsa mer om ekosystemtjänsterna "naturens gratisarbete" i Västerport.

All fortsatt planering i Västerport kommer att bygga på hållbarhetsprogrammet. Vill du läsa det i sin helhet så finns det här.PDF (pdf, 2 MB)

Visste du att Västerport blir första området i Varberg som kommer att få en sopsug? Du kan läsa mer om sopsugen på VIVAB:s hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetssamordnare

Jenny Rydén
Stadsutvecklingsprojektet

0340-50 60 11

jenny.ryden@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter