varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Dialog och delaktighet

Landskapsarkitekt Karin Sjödin workshoppar med barn.

Landskapsarkitekt Karin Sjödin workshoppar med lekexperterna.

Dialog och delaktighet ska följa planeringen och genomförandet av Västerport. Sedan projektet startade 2014 har projektet bjudit in till tre medborgardialoger, och fler kommer det att bli.

Dialog om Barnens Boulevard

Projekt Västerport var med under Varbergs första Barnfestival som hölls 2018. I två dagar workshoppade tre olika skolklasser om hur en lekbar gata kan se ut. Det handlade så klart om Barnens boulevard i Västerport, det inre stråk som ska gå genom hela stadsdelen, från söder till norr.

Gestaltningsprogram

Barndialogen var den tredje medborgardialogen som genomfördes i projekt Västerport. Två av kommunens landskapsarkiteketer var på plats under hela dialogen för att lyssa, titta och fånga upp vad barnen hade att säga. Resultet är nu ett viktigt inspel i det gestaltningsprogram som ingår i detaljplanen för etapp 1.
Gestaltningsprogram för Västerport Pdf, 19.3 MB. (Pdf, 19.3 MB)

Dialogen i det parallella uppdraget

Den 21 januari 2017 presenterade tre arkitektteam varsitt förslag på hur Västerport kan komma att se ut för allmänheten. Efter det ställdes förslagen ut i på Komedianten så att alla som ville kunde lämna synpunkter på vad de tyckte är bra – och mindre bra – med teamens förslag. Sammanlagt fick kommunen ta emot mer än 3 500 inlämnade synpunkter!
Resultatet blev ett viktigt inspel i planprogrammet för Västerport och är sammanställt i rapporten "Så här tycker Varberg".
Så här tycker Varberg (pdf, 9.1 MB). Pdf, 28.4 MB. (Pdf, 28.4 MB)

Medborgardialogen 2014

För att ta reda på hur Varberg bäst ska formas och vad den nya delen av staden ska innehålla, bjöd kommunen in till dialog och samverkan tidigt i processen. Medborgardialogen 2014 handlade framförallt om vilka värden som människor tycker är viktiga i utvecklingen.

Gensvaret var stort och idéerna, förslagen och synpunkterna många! Under dialogen fördes mer än 900 samtal i samband med workshoppar och möten på stan. Många tankar förmedlades också via e-post, Facebook och framtidsvykort.

Fokusområden och utmaningar

Materialet från medborgardialogen sammanställdes och analyserades av kommunens dialogkonsult. Bland annat definierades tre fokusområden och sju utmaningar. Kommunfullmäktige har beslutat att dessa ska vara vägledande i den fortsatta planeringen av Västerport.
Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet som fullmäktige antog i mars 2016. Länk till annan webbplats. (pdf, 128.4 kB)

Vill du veta mer om som kom fram i 2014 års medborgardialog? Ladda ner broschyren ”Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg”. Pdf, 5.3 MB. (Pdf, 5.3 MB) (pdf, 5.3 MB)

Dialog nu

De senaste två åren har projektet haft ett samarbete med avgångsklasser på Peder Skrivare skola, där eleverna under en hel termin har arbetat med Västerport i sina specialarbeten. Deras synpunkter och idéer har varit både inspirerande och lärorika.
Projektet planerar också för en kommande större dialog om utformningen av den nya Kajpromenaden.

ikon

Kontakta oss

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner

Stadsutvecklingsprojektet

0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter