varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vad har hänt i tunnelprojektet?

Här får du koll på vad som hänt sedan regeringen tog beslut om projekt Varbergstunneln.

Kort historik kring projekt Varbergstunneln

21 mars 2013 ger regeringen ett så kallat tillåtlighetsbeslut för Västkustbanans deletapp genom Varberg. Det betyder att regeringen ger klartecken för den sista delen av utbyggnaden genom Halland.

Våren 2015 genomförs samråd om detaljplanerna och järnvägsplanen.

2016 ställs detaljplanerna och järnvägsplanen ut för granskning.

Den 23 maj 2017 antas detaljplanerna av kommunfullmäktige och järnvägsplanen blir också fastställd.

11 januari vinner detaljplanen för Västkustbanan, norra och södra delen, laga kraft.

17 januari vinner detaljplanen för bergtunneldelen laga kraft.

Den 31 maj 2018 beslutar regeringen om järnvägsplanen för utbyggnad till dubbelspår och tunnel på sträckan Varberg-Hamra. Läs mer om järnvägsplanen på Trafikverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 4 juni 2018 finns Varbergstunneln med som ett av projekten i den nationella infrastrukturplanen, som regeringen presenterar.

I juni 2018 väljer Trafikverket Implenia Sverige AB som entreprenör för byggprojektet. Implenia är ett byggföretag med erfarenhet av tunnelbygge i både Stockholm och i Malmö.

Under hösten 2018 läggs nya vattenledningar på Magasinsgatan som en förberedelse inför bygget av tunneln och Västerport. Kyrkogatan anpassas för busstrafik, då linje 1 och 60 ska trafikera gatan från januari 2019.

Den 16–18 november 2018 installeras ett nytt modernt signalställverk för järnvägstrafiken.

Den 28 november 2018 ger Mark- och miljödomstolen projektet tillstånd för anläggandet och drift av tunnel och dubbelspår.

Den 9 december 2018 öppnar en ny tillfällig bussterminal i kvarteret mittemot stationen. Här ska bussarna gå från den 9 december och under hela byggtiden för Varbergstunneln. Bussarna kommer att anlända till bussterminalen via Kungsgatan.

Den 14 januari 2019 stängs Västra Vallgatan för förberedande ledningsarbeten. Arbetena är klara i slutet av maj månad.

Från januari till maj 2019 rivs de gamla lokstallarna.

Under första halvåret 2019 görs ett 20-tal kärnborrhål längs sträckan där tunneln ska byggas. Med borrhålen tas borrkärnor upp för att avgöra bergets kvalitet och kunna planera byggnationen och beräkna kostnaderna på ett bättre sätt.

Sommaren 2019 görs undersökning av berget i Järnvägsparken. Trafikverket gör injekteringsförsök, vilket innebär att de fyller sprickor i berget med cement för att minska dess vattenförande förmåga.

Den 30 augusti 2019 skriver Trafikverket kontrakt med Implenia för fas 2 i projektet, vilket innebär byggande av dubbelspår och tunnel.

Den 2 september 2019 etablerar Implenia arbetsplatser i Järnvägsparken, Breared och Lassabacka.

Den 19 december 2019 firas byggstarten av projektet med ett kunskapsseminarium på Campus och glöggmingel på stan.

Den 13 januari 2020 stängs Västra Vallgatan för biltrafik i kvarteren närmast stationen.

Den 15 januari 2020 görs första sprängningen ovan jord i Lassabacka vid bygget av nya godsbangården.

I mars 2020 görs första sprängningarna ovan jord i Breared och Järnvägsparken.

I juni 2020 görs första sprängningen för bergtunneln inne i centrum.

I augusti 2020 görs första sprängningen för bergtunneln i Breared.

Den 17 augusti 2020 invigs den nya Getteröbron.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jan Bengtsson

Stadsutvecklingsprojektet

070-830 46 69

jan.bengtsson@varberg.se

Självservice & blanketter