Sök

Ny Getteröbro

Skiss som visar nya Getteröbron

Källa: Abako

En ny bro till Getterön behövs för att det nya dubbelspåret ska få plats under bron och för att ge plats åt nya godsbangården. Den nya bron är den första delen som byggs i projekt Varbergstunneln.

Trafikverket och entreprenören Implenia bygger den nya Getteröbron. Det är den första anläggningen som byggs i projekt Varbergstunneln. Nya Getteröbron byggs söder om den nuvarande bron. 

Varför byggs en ny bro?

Den nya bron kommer att vara längre och högre eftersom dubbelspåren ska få plats under den. En högre bro tillåter också högre hastighet på järnvägen. Den nya bron ska skapa plats för den nya godsbangården, som ska anläggas norr om bron.

Mer plats för gång, cykel och bil

På bron kommer det att finnas gång- och cykelbanor på båda sidor om vägen.

Den nya bron är en så kallad femspannsbro, vilket innebär att det blir möjligt att ha gång-, cykel- och biltrafik på båda sidor om järnvägsspåren under bron. Hur trafiklösningarna under bron ska se ut är ännu inte bestämt och är en fråga för kommunen.

Skiss över den nya Getteröbron. På båda sidor finns plats för gång och cykel.

Den nya bron får gång- och cykelväg på båda sidor. Källa: Abako

Tidplan

  • Januari - april 2019: förberedande arbeten såsom schaktarbeten och sanering av förorenade massor vid brostöd och vägbank.
  • April - juli 2019: grundläggningsarbeten som pålslagning och betongarbeten.
  • Juni 2019 - januari 2020: betongarbeten.
  •  Juli 2019 - april 2020: markarbeten.

Nya bron beräknas tas i drift sommaren 2020.

Arbeten som kan störa

Majoriteten av arbetena sker under dagtid.

Helgarbete

Från lördagen den 14 september kommer Implenia att arbeta varje lördag kl. 07-16. Montörer ska montera upp ställningar, vilket inte brukar medföra några högre ljudnivåer. Dessa arbeten kommer att pågå fram till nästa vår.

Nattarbeten

Av säkerhetsskäl behöver en del jobb göras på natten då färre tåg passerar genom arbetsområdet.

Arbetena börjar klockan 23.45, med reservation för att maskiner behöver startas upp lite tidigare för förberedande arbeten, och utförs sedan fram till klockan 05.45.

Hur påverkas trafiken under byggtiden?

Den nuvarande bron är i drift under hela byggtiden och rivs när den nya är färdigbyggd. Trafiken över befintlig bro kommer inte att påverkas förutom vid inkoppling av den nya bron.

Under byggtiden finns det flaggvakter på cykelbanan på dagtid och cykeltrafik kommer stoppas under kortare perioder när vissa arbeten kräver ett säkerhetsavstånd.

Tågtrafiken ska vara igång under hela byggtiden för bron.

När nattarbeten utförs stängs gång- och cykelvägen av kl. 23-05.

Vem betalar?

Kostnaden för bygget av Getteröbron ingår i projektets budget, som finansieras av Trafikverket, Varbergs kommun, Jernhusen och Region Halland.

ikon

Kontakta oss

Projektledare Varbergs kommun

Jan Bengtsson

Stadsutvecklingsprojektet

070-830 46 69

jan.bengtsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter