varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ny Getteröbro

Skiss som visar nya Getteröbron

Källa: Abako

En ny bro till Getterön behövs för att det nya dubbelspåret ska få plats under bron och för att ge plats åt nya godsbangården. Den nya bron är den första delen som byggts och är klar inom ramen för projekt Varbergstunneln.

Trafikverket och entreprenören Implenia har byggt den nya Getteröbron. Det är den första anläggningen som är klar i projekt Varbergstunneln. Nya Getteröbron är byggd söder om den nuvarande bron. 

Se film från invigningen den 17 augusti 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se intervjuer med de som varit med och byggt bron Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt just nu

Hösten 2020 pågår arbeten med väganslutningar till den nya Getteröbron. På Vägarbeten och avstängningar kan du läsa mer om hur trafiken i området påverkas av arbetena.

Varför byggdes en ny bro?

Den nya bron är längre och högre eftersom dubbelspåren ska få plats under den. En högre bro tillåter också högre hastighet på järnvägen. Den nya bron skapar plats för den nya godsbangården, som anläggs norr om bron.

Mer plats för gång, cykel och bil

På bron finns gång- och cykelbanor på båda sidor om vägen.

Den nya bron är en så kallad femspannsbro, vilket innebär möjlighet till gång-, cykel- och biltrafik på båda sidor om järnvägsspåren under bron. Hur trafiklösningarna under bron ska se ut är ännu inte bestämt och är en fråga för kommunen.

Skiss över den nya Getteröbron. På båda sidor finns plats för gång och cykel. 

Den nya bron får gång- och cykelväg på båda sidor. Källa: Abako

Tidplan

  • Januari - april 2019: förberedande arbeten
  • April 2019 - augusti 2020: byggtid
  • Augusti 2020: bron tas i drift
  • Hösten 2020: arbete med väganslutningar till bron

Vem betalar?

Kostnaden för bygget av Getteröbron ingår i projektets budget, som finansieras av Trafikverket, Varbergs kommun, Jernhusen och Region Halland.

ikon

Kontakta oss

Projektledare Varbergs kommun

Jan Bengtsson

Stadsutvecklingsprojektet

070-830 46 69

jan.bengtsson@varberg.se

Självservice & blanketter