varningsikon

2020-04-03

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Varbergstunneln

Bild på tågspåret som leder in till stationsområdet i Varberg

Illustration: Abako

2020 går Varberg in i en spännande period, när bygget av dubbelspår startar genom staden. Delar av det nya järnvägsspåret ska läggas i tunnel under staden, vilket betyder att Varberg kan fortsätta att ha sin station i centrum.

Byggstarten av projektet var den 19 december 2019. Tågtrafiken genom Varberg ska fungera under byggtiden. Enligt planerna ska tågen börja rulla på det nya spåret år 2024 och projektet vara helt klart år 2025.

Vill du ha nyheter om projekt Varbergstunneln? Anmäl dig till våra nyhetsutskick.

Har du frågor om projektet eller upplever störningar, kontakta Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921 921.

Aktuellt i projektet

Tre stora arbetsplatser

Just nu pågår arbeten på tre ställen längs med sträckan för dubbelspåret och tunneln:

 1. 1. Nya godsbangården öster om Naturum och norr om Lassabackarondellen
 2. 2. Södra tunnelmynningen i Breared
 3. 3. Service- och räddningstunneln i Järnvägsparken, söder om stationen.

 4. Trafikverkets sida om aktuella arbetsplatser och störningarlänk till annan webbplats

Sprängningar startade i Breared vecka 12 och i Järnvägsparken den 30 mars. Om du bor nära platsen för sprängning kan du känna av vibrationer i huset, det kan skallra lite i porslinet till följd av luftstötvåg och markvibration från sprängningen. Detta är fullt normalt, är du orolig så kontakta Trafikverkets Kontaktcenter på telefon 0771-921 921 för mer information.

 1. Läs mer om vårens jobb på de olika arbetsplatserna.

En ny Getteröbro

Nya Getteröbron började byggas våren 2019. Det är den första anläggningen som byggs i projektet. Den nuvarande bron är öppen för trafik under byggtiden men trafik kan tillfälligt stoppas vid vissa arbeten och körbanan blir trängre då projektet behöver yta för arbetsområdet.

En ny station tar form

Den nya stationen och stationsområdet kommer att börja byggas efter sommaren 2023 för att stå klart då den nya tunneln tas i drift i december 2024.

Dialogmöten med företagare och fastighetsägare

ByggRöra i Centrum, mötesserie för dig som företagare och fastighetsägare i centrala Varberg. Nästa möte är den 26 maj, kl. 08.00 i Rådhussalen.

 1. Så påverkas trafiken

Arbeten i projektet gör att trafiken behöver ledas om och ibland behöver parkeringsplatser tas i anspråk.

Trafikomledning under bygget av Varbergstunneln

Vad ska byggas i projektet?

Projektet består av följande delar:

 • Dubbelspår mellan Varberg och Hamra, cirka 9 kilometer

Från norr till söder:

 • Ny godsbangård, norr om Getteröbron
 • Ny Getteröbro
 • Betongtråg, nedsänkt område, 900 meter norrut med början vid den nya stationen
 • Ny station med nedsänkta plattformar, cirka 150 meter norr om nuvarande station
 • Betongtunnel, 300 meter från nya stationen och söderut i centrum
 • Bergtunnel, 2,8 kilometer från Engelbrektsgatan i centrum till Breared
 • Service- och räddningstunnel längs med bergtunneln
 • Ny järnvägsbro över Österleden
 • Ny järnvägsbro vid Vareborg
 • Fördröjningsdammar för dagvatten, servicevägar, teknikhus och bullerskydd

Byggstarten för Getteröbron var i januari 2019 medan byggstarten för dubbelspår och tunnel var i slutet av 2019. Den totala byggtiden, inklusive rivning och återställning, är beräknad till sju år.

Karta över hela dubbelspårets och tunnelns sträckninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se bilder och filmer från arbetsplatsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför byggs en tunnel och dubbelspår?

Vad har hänt hittills i projektet?

Karta över dubbelspår och tunnel genom Varberg

Klicka för att zooma in på kartan

Fyra parter som betalar

Projekt Varbergstunneln har en budget på 3,99 miljarder i 2009 års penningvärde, varav Varbergs kommun går in med ett fast belopp på 391 miljoner. Totalt motsvarar kostnaden för projektet 5 miljarder kronor (2018 års penningvärde) i den nationella planen för transportsystemet, som beslutades av regeringen våren 2018. 

Trafikverket är huvudman för utbyggnaden till dubbelspår i Varberg och planerar och anlägger både järnväg och tunnel samt tillhörande anläggningar, till exempel broar.

Kommunens uppgift i början av projektet var bland annat att ta fram detaljplanerna. Nu arbetar kommunen tillsammans med Trafikverket för att hitta bra lösningar för trafiken och för att staden ska fortsätta vara attraktiv för invånare och besökare under byggtiden.

Region Halland har ett regionalt utvecklingsansvar i länet och ansvarar bland annat för den översiktliga och långsiktiga planeringen av infrastruktur och kollektivtrafik i Halland.

Jernhusen kommer att äga och förvalta den nya stationsbyggnaden.

Mer information

Mer information om projektet hittar du på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats och i den senaste versionen av detaljplanerna.

Här kan du se Trafikverkets film om Varbergstunneln.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jan Bengtsson

Stadsutvecklingsprojektet

070-830 46 69

jan.bengtsson@varberg.se

Kommunikatör

Anna Beuerman

Stadsutvecklingsprojektet

072-157 98 10

anna.beuerman@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter