Sök

Varbergstunneln

Bild på tågspåret som leder in till stationsområdet i Varberg

Illustration: Abako

2020 går Varberg in i en spännande period, när bygget av dubbelspår startar genom staden. Delar av det nya järnvägsspåret ska läggas i tunnel under staden, vilket betyder att Varberg kan fortsätta att ha sin station i centrum.

Byggstarten av projektet är den 19 december 2019. Tågtrafiken genom Varberg ska fungera under byggtiden. Enligt planerna ska tågen börja rulla på det nya spåret år 2024 och projektet vara helt klart år 2025.

Vill du ha nyheter om projekt Varbergstunneln? Anmäl dig till våra nyhetsutskick.

Aktuellt i projektet

Vi firar byggstarten den 19 december med ett event på stan. Tillsammans med våra medfinansiärer Trafikverket, Region Halland och Jernhusen samt entreprenören Implenia går våra kommunalråd runt i stan med ryggsäckar och bjuder på alkoholfri glögg. Håll utkik efter vimplar på ryggsäckarna och ta sikte mot stationen, Järnvägsparken eller Brunnsparken, Galleria Trädgården eller torget klockan 16-19.

Välkommen att träffa projektets representanter och ställ dina frågor om projektet!

Stora förberedande arbeten under höst/vinter

Den 2 september startade förberedande arbeten på tre ställen längs med sträckan för dubbelspåret och tunneln:

 1. 1. Nya godsbangården öster om Naturum och norr om Lassabackarondellen
 2. 2. Södra tunnelmynningen i Breared
 3. 3. Service- och räddningstunneln i Järnvägsparken, söder om stationenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 4. Mer om de förberedande arbetena och hur trafiken påverkats

 5. Trafikverkets sida om aktuella arbetsplatser och störningarlänk till annan webbplats

En ny Getteröbro

Nya Getteröbron började byggas våren 2019. Det är den första anläggningen som byggs i projektet. Den nuvarande bron är öppen för trafik under byggtiden men cykeltrafik kommer stoppas av flaggvakter under kortare perioder när vissa arbeten kräver ett säkerhetsavstånd. När nattarbete utförs stängs gång- och cykelvägen av kl. 23-05 och arbetet kan medföra visst buller.

En ny station tar form

Arbete pågår med att ta fram ritningar på den nya stationen och stationsområdet.

Dialogmöten med företagare och fastighetsägare

ByggRöra i Centrum, mötesserie för dig som företagare och fastighetsägare i centrala Varberg. Nästa möte är den 6 februari, kl. 08.00 i Rådhussalen.

 1. Så påverkas trafiken

Förberedande arbeten, till exempel ledningsarbeten, gör att trafiken behöver ledas om och som en följd behöver vissa gator dubbelriktas och parkeringsplatser flyttas.

Trafikomledning under de förberedande arbetena och under bygget av Varbergstunneln

Vad ska byggas i projektet?

Projektet består av följande delar:

 • Dubbelspår mellan Varberg och Hamra, cirka 9 kilometer

Från norr till söder:

 • Ny godsbangård, norr om Getteröbron
 • Ny Getteröbro
 • Betongtråg, nedsänkt område, 900 meter norrut med början vid den nya stationen
 • Ny station med nedsänkta plattformar, cirka 150 meter norr om nuvarande station
 • Betongtunnel, 300 meter från nya stationen och söderut i centrum
 • Bergtunnel, 2,8 kilometer från Engelbrektsgatan i centrum till Breared
 • Service- och räddningstunnel längs med bergtunneln
 • Ny järnvägsbro över Österleden
 • Ny järnvägsbro vid Vareborg
 • Fördröjningsdammar för dagvatten, servicevägar, teknikhus och bullerskydd

Byggstarten för Getteröbron är i januari 2019 medan byggstarten för dubbelspår och tunnel startar i slutet av 2019. Den totala byggtiden, inklusive rivning och återställning, är beräknad till sju år.

Karta över hela dubbelspårets och tunnelns sträckninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför byggs en tunnel och dubbelspår?

Vad har hänt hittills i projektet?

Karta över dubbelspår och tunnel genom Varberg

Klicka för att zooma in på kartan

Fyra parter som betalar

Projekt Varbergstunneln har en budget på 3,99 miljarder i 2009 års penningvärde, varav Varbergs kommun går in med ett fast belopp på 391 miljoner. Totalt motsvarar kostnaden för projektet 5 miljarder kronor (2018 års penningvärde) i den nationella planen för transportsystemet, som beslutades av regeringen våren 2018. 

Trafikverket är huvudman för utbyggnaden till dubbelspår i Varberg och planerar och anlägger både järnväg och tunnel samt tillhörande anläggningar, till exempel broar.

Kommunens uppgift i början av projektet var bland annat att ta fram detaljplanerna. Nu arbetar kommunen tillsammans med Trafikverket för att hitta bra lösningar för trafiken och för att staden ska fortsätta vara attraktiv för invånare och besökare under byggtiden.

Region Halland har ett regionalt utvecklingsansvar i länet och ansvarar bland annat för den översiktliga och långsiktiga planeringen av infrastruktur och kollektivtrafik i Halland.

Jernhusen kommer att äga och förvalta den nya stationsbyggnaden.

Mer information

Mer information om projektet hittar du på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats och i den senaste versionen av detaljplanerna.

Här kan du se Trafikverkets film om Varbergstunneln.länk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jan Bengtsson

Stadsutvecklingsprojektet

070-830 46 69

jan.bengtsson@varberg.se

Kommunikatör

Anna Beuerman

Stadsutvecklingsprojektet

072-157 98 10

anna.beuerman@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter