varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Aktuella program och detaljplaner

Närbild på händer och en kartbild

Foto: Hidvi Group AB

Vi planerar och bygger Varbergs kommun tillsammans. När en detaljplan tas fram, så samråder kommunen med kommuninvånarna. Som invånare och/eller berörd granne har du, tillsammans med myndigheter och organisationer, möjlighet att lämna in synpunkter och forma vår framtida, fysiska miljö. På denna sida kan du fördjupa dig i kommunens pågående planarbete.

Här kan du läsa med om planprocessen.

Planprogram‌

Planprogram för del av Gamla Köpstad och östra Träslövsläge

Detaljplaner i samrådsskedet                                               t.o.m. datum

Lahall 2:13, 2:2 och 1:18

den 4 juni 2020

Del av Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6

den 9 juli 2020


Detaljplaner i granskningsskedet                                         t.o.m. datum

Vallgången 13

den 4 juni 2020

Ryttaren 9, 10, 12, 13, 14 och 15

den 4 juni 2020

Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt Getakärr 5:1

den 4 juni 2020


Sista dagen för yttranden har passerat i dessa detaljplaner: 

Har varit på samråd                                                               t.o.m. datum

Getteröns fritidshusområden samråd

den 13 september 2015

Torpa-Kärra 8:232

den 7 april 2016

Årnäs 4:69

den 7 april 2016

Bua 4:94 m.fl.

den 14 april 2016

Bua Strand, Bua 32:1 m.fl. 

den 28 september 2017

Del av Getakärr 1:1 m.fl.

den 20 september 2018

Del av Hunnestad 5:24 och 5:13

den 7 november 2019

Trönninge 11:6

den 5 december 2019

Träslöv 49:1

den 14 februari 2020

Tärnan 4 m.fl

den 7 maj 2020

                    

Har varit på granskning                                                         t.o.m datum       

Östra Årnäs   

den 5 november 2017

Del av Getakärr 2:6 m.fl. Kvarnagården östra industriområde

den 7 mars 2019

Västerport, etapp 1

den 14 februari 2020

Snidaren 1, 13, 14 och 15 (förnyad granskning)

den 27 februari 2020

Del av Göingegården 1:13, bostäder norr om Pilgatan, etapp 3

den 5 mars 2020

Tvååkers-Ås 1:103, Tvååkers-Ås del av 2:8 och Tvååkers-Ås 1:86

den 30 april 2020


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (medborgarservice)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


ikon

Självservice & blanketter