Sök

Aktuella program och detaljplaner

Närbild på händer och en kartbild

Foto: Hidvi Group AB

Vi planerar och bygger Varbergs kommun tillsammans. När en detaljplan tas fram, så samråder kommunen med kommuninvånarna. Som invånare och/eller berörd granne har du, tillsammans med myndigheter och organisationer, möjlighet att lämna in synpunkter och forma vår framtida, fysiska miljö. På denna sida kan du fördjupa dig i kommunens pågående planarbete.

Här kan du läsa med om planprocessen.

Program

Planprogram för Östra Träslövsläge och Gamla KöpstadDetaljplaner i samrådsskedet                                               t.o.m. datum

Del av Getakärr 5:65 m.fl., Norra Apelviken

   den 31 oktober 2019


Tvååkers-Ås 1:103 och del av 2:8

   den 7 november 2019


Del av Hunnestad 5:24 och 5:13

   den 7 november 2019


Vallgången 13

   den 5 december 2019


Trönninge 11:6

   den 5 december 2019Detaljplaner i granskningsskedet                                         t.o.m. datum

Tallåsens stugområde, Tvååkers-Ås 1:17 m.fl.

den 24 oktober 2019


Sista dagen för yttranden har passerat i dessa detaljplaner: 

Har varit på samråd                                                               t.o.m. datum

Getteröns fritidshusområden samråd

den 13 september 2015

Torpa-Kärra 8:232

den 7 april 2016

Årnäs 4:69

den 7 april 2016

Bua 4:94 m.fl.

den 14 april 2016

Bua Strand, Bua 32:1 m.fl. 

den 28 september 2017

Torpa-Kärra 15:9

den 15 mars 2018

Del av Getakärr 1:1 m.fl.

den 20 september 2018

Västerport, etapp 1

den 26 maj 2019

Del av Göingegården 1:13, bostäder norr om Pilgatan, etapp 3                         

den 10 september 2019

Fläkten 7

den 4 oktober 2019

                                          

Har varit på granskning                                                         t.o.m datum       

Östra Årnäs   

den 5 november 2017

Del av Getakärr 2:6 m.fl. Kvarnagården östra industriområde

den 7 mars 2019

Bua 10:157                  

den 25 juli 2019

Del av Bossgård 2:8 och 2:20 m.fl., utökning av Derome industriområde

den 8 augusti 2019

Del av Träslöv 19:35, vattentornet

den 13 oktober 2019


ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 14

bn@varberg.se 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

  

Varberg direkt

0340-880 00

 

ikon

Självservice & blanketter