varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Så växer Varberg

En glad familj som håller varandra i händerna på rad vid kallbadhuset i Varberg 

Foto: Hidvi Group

Varberg har en inneboende attraktivitet och ett geografiskt läge som skapar förutsättningar för en god livskvalitet. Det är många som vill flytta hit. Befolkningen är van vid tillväxt och Varbergs kommun tar ansvar för att hela kommunen ska växa, på ett målmedvetet och planerat sätt och med hållbarhet i fokus.

Ett Varberg för alla - 80 000 år 2030

Varbergs kommun är inte ensam om att vilja bli större, det vill förmodligen alla kommuner i Sverige. En kommun som växer blir mer attraktiv att bo, arbeta och starta företag i, och att besöka. 

För att dra nytta av kraften i olikheter arbetar vi aktivt med att skapa en kommun där alla känner delaktighet. Vi tror på att öppenhet och mångfald främjar utvecklingen och skapar kreativitet och innovationskraft.

Ett bra mått på en plats attraktivitet är att se hur många som flyttar in i relation till hur många som flyttar ut. Vår kommun växer snabbt just nu, faktiskt i en historiskt hög takt. Kommunens planering av bostäder, investeringar i infrastruktur och kommunal service utgår från befolkningsprognosen som säger att Varbergs kommun kring år 2030 kommer att ha närmare 80 000 invånare. Det innebär att vi går från en tillväxt på cirka 1 procent om året till cirka 1,6 procent om året i slutet av prognostiden.  

HELA Varberg växer

Varbergs kommun har slagit in på en väg som innebär bättre förutsättningar än tidigare att växa jämnt och balanserat. Kommunen arbetar aktivt med markförvärv i strategiska lägen och med stora utbyggnadsprojekt i stadens närhet. I översiktsplaner läggs också grunden för utveckling av våra serviceorter i Norra kustområdet och i inlandet. Bebyggelseplanering och satsningar på infrastruktur samspelar med varandra. Ett exempel är planeringen för en ny tågstation i Väröbacka och utbyggnad av samhället runt omkring.

En stor del av bostadsförsörjningspotentialen ligger i omvandlingsprojekt som Västerport – som möjliggörs av dubbelspårsutbyggnad av Västkustbanan i tunnel – och förtätning i stadsområdet. Allt detta ska ske utan att äventyra de värden som Varbergs kommun gjort sig kända för. Kommunen ska vara fortsatt attraktiv, underlätta för fler att ta del av det fantastiska utbud som finns och samtidigt fortsätta att utvecklas vidare. Närheten till Göteborg innebär också att vi idag och i framtiden bidrar till hela Västsveriges tillväxt och utveckling. 

Mellan två storstadsregioner

Sett till befolkningsmängd är Varbergs kommun en av de snabbast växande kommunerna i landet. Att vi ligger i en attraktiv del av Sverige – i ett växande Halland, mitt emellan Göteborgsregionen och Skåne/ Öresundsregionen, skapar goda förutsättningar för en hög tillväxt. När Västkustbanan och Västlänken får högre kapacitet förbättras dessutom pendlingsmöjligheterna. Vår utmaning ligger i att vara fortsatt attraktiva också för nya företag, så att vi behåller vårt mångfacetterade näringsliv och utvecklas som en plats där människor inte bara vill bo, utan också arbeta och starta företag. Kommunens kvaliteter, näringslivets utveckling och ökad tillgång till högre utbildning och utbildad arbetskraft, kommer att vara viktiga för att nå den målsättningen.

Sextio år med kontinuerlig tillväxt

År 2017 markerar 60 år med kontinuerlig tillväxt för Varbergs kommun. Det är inte många av landets nästan 300 kommuner som klarat det. Under åren 1957–2017 är det faktiskt bara 14 kommuner som inte minskat någon gång under perioden – och Varberg är en av dem. Sett till det faktiska antal invånare som vi ökat med, ligger vi bland dessa 14 kommuner på plats 10, genom en ökning med drygt 28 000 personer. Om man jämför procentuell befolkningsökning ligger Varberg på plats 12 med en ökning på 185 procent.

I broschyren Sextio år med kontinuerlig tillväxt Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB) beskrivs flera intressanta händelser som speglar kommunens utveckling, och att det går att kombinera en stark tillväxt, hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling.

Många fina utmärkelser

Det finns anledning att vara stolt som Varbergsbo, både för att många väljer att bo och semestra här och för att kommunen lyfts fram som ett föredöme inom flera olika områden. Fyra år i rad har Varberg vunnit priset BästAttBo i kategorin landsbygdskommuner (tidningen FOKUS, 2014-2017). 2017 blev man som första kommun utsedd till Årets gröna kommun (LRF) och 2016 mottogs utmärkelsen Årets Stadskärna (Svenska Stadskärnor). Detta är några av många fina kvitton på att det går att kombinera stark tillväxt, hög attraktivitet och hållbar samhällsutveckling.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter