Lyft fram arbetet

Västerport - 2 500 nya lägenheter i centrum

Mellan havet och staden ska Varbergs nya stadsdel växa fram. I Västerport ska människor och mångfald stå i fokus. Målet är en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel som är till för alla.