Sök

Cirkulationsplats Kattegattsvägen/Södra vägen

Korsningen mellan Södra vägen och Kattegattsvägen är hårt trafikerad och en av de mer olycksdrabbade korsningarna i Varberg. Platsen är infart till Mariedalsskolan, Påskbergsvallen och Sparbankshallen och många barn passerar här dagligen.

Varför bygger vi?

Vi vill öka trafiksäkerheten och förenkla framkomligheten för cyklister och gående, men också för bilisterna. Korsningen med intilliggande gata och allmän plats kommer därför att göras om till en rondell.

Så här kommer det att bli:

Utformning av rondellen med intilliggande gator efter att ombyggnaden genomförts.

Utformning av rondellen med intilliggande gator efter att ombyggnaden genomförts.

Vad händer under byggtiden?

Måndag vecka 3 släpper vi på trafiken i tre av cirkulationens fyra anslutningar. Vi öppnar upp Almers väg, Kattegattsvägen och södra änden av Södra vägen. Rödaledstigen kommer stängas helt för trafik. Busshållplatserna på Rödaledstigen kommer hänvisas till annat läge.

Måndag vecka 5 öppnar vi upp de nya hållplatserna på Södra vägen.

I början av mars öppnar vi upp Rödaledstigen och den sista anslutningen i cirkulationen. Under april sker plantering av växter och läggning av asfalt.

trafikomledning kattegattsv södra v

Omledning och avstängning av trafiken under byggtiden

När är byggarbetet klart?

Hela byggarbetet beräknas vara avslutat april 2018.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Martin Stegmark
Hamn- och gatuförvaltningen
035-295 00 47
martin.stegmark@sweco.se

ikon

Självservice & blanketter