Sök

Veddige växer

Långsträckt hus utmed väg i Veddige

Foto: Hidvi Group

Veddige är en av serviceorterna där kommunen nu håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt. Under 2017 har en ny cykelbana invigts och bandet klippts för Kungsjölederna.

Fördjupad översiktsplan 

Kommunen håller nu på att ta fram en så kallad fördjupad översiktsplan för Veddige. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Man ser över mark- och vattenområden och planerar för hur orten kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen är ett pågående projekt och planen beräknas vara klar och kunna antas under hösten 2019.

I arbetet vill vi ha en dialog med de boende i Veddige varför tidiga dialogmöten är inledda. Där får allmänheten möjlighet att delta och bidra med synpunkter, tankar och idéer inför framtagandet av fortsatta förslag.

Aktuellt nu

Mötesplatser och bostäder

Kommuen arbetar ihop med Veddigevisionen för en ny mötesplats vid stationsområdet, där kommunen kommer att vara medfinansiär. Det planeras också för att skapa en mötesplats vid Ön i Veddige, genom bygdeföreningen som har fått en landsbygdscheck från kommunen. 

Kommunen håller på att ta fram ett planprogram för området Vabränna, för att utreda möjligheten att bygga nya bostäder. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter