varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Tvååker växer

Grävskopa vid nybyggt bostadsområde i Tvååker

Foto: Hidvi Group

Tvååker växer och utvecklas och det är mycket på gång. Nya bostadsområden och ny förskola är några exempel. Kommunen har nyligen tagit fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt.

Fördjupad översiktsplan 

Kommunen har nyligen tagit fram en fördjupad översiktsplan för Tvååker (antagen i kommunfullmäktige 19 maj 2020). Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Det redogör för hur den framtida mark- och vattenanvändningen skulle kunna se ut med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

Aktuellt nu

Stenen är ett helt nytt område, som växer fram med lantlig och naturnära karaktär i nordvästra delen av Tvååker. En ny förskola byggs i detta nya bostadsområde.

Läs om olika utvecklingsprojekt i Tvååker via länkarna nedan

Bostäder

Stenen B och C, Tvååker

Förskolor och skolor

Stenens förskola

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter