Sök

Stadsområdet växer

Grävskopa vid rondellbygge

Foto: Hidvi Group

Stadsområdet i Varberg växer så det knakar. Nya bostadsområden, en ny bad- och simanläggning, en dubbelspårig tunnel under staden, flytt av hamnen och trafikförbättringar är bara några exempel.

Fördjupad översiktsplan

Varbergs kommun har en så kallad fördjupad översiktsplan för stadsområdet, vilket omfattar Varbergs tätort med ett omkringliggande område från Tofta i norr till Gamla Köpstad i söder. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller stadens utveckling. Man har sett över mark- och vattenområden och planerar för hur orten kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. Planen ger utrymme för såväl nya bostäder som ny verksamhetsmark, dels genom förtätning och dels genom utbyggnad av nya områden och skapar förutsättningar för en blandad och tät bebyggelse med närhet till service, arbetsplatser och rekreation.

Aktuellt nu - ett axplock

Stadsutvecklingsprojektet - Västerport, Varbergstunneln och Farehamnen

Varbergs kommun står inför ett spännande stadsutvecklingsprojekt, som består av tre stora projekt, Projekt Västerport, Projekt Varbergstunneln och Projekt Farehamnen. När hamnen flyttar norrut och järnvägsspåren läggs i tunnel under staden kan staden växa och utvecklas mot havet. Den nya centrala stadsdelen Västerport har plats för cirka 2 800 nya bostäder och mötesplatser och rekreationsytor för alla.  

2016 antog kommunfullmäktige en Inriktning för Stadsutvecklingsprojektetlänk till annan webbplats (pdf, 128.4 kB), som är en vägvisare och ett styrande ramverk som gäller både för Stadsutvecklingsprojektet som helhet och för de tre olika projekten.

Bad- och simanläggning på Håsten

Under hösten 2018 påbörjades byggnation av en ny bad- och simanläggning på Håsten, ett nav och mötesplats för motion, rekreation och hälsa som är tillgänglig för alla. Det planeras bland annat för en 50-metersbassäng samt ett aktivitetsbad med rutschkanor. Anläggningen beräknas vara klar 2021.  

Västra Sörse - 224 nya hyreslägenheter

Etapp två på Västra Sörse består av 224 nya hyreslägenheter på området mellan Sörse, Apelvikshöjd och Söderhöjd, med byggstart under 2017.

Vattentornet Våga 

Ett nytt vattentorn kommer att säkra dricksvattenleveransen i det växande Varberg. Med sin unika utformning blir vattentornet ett nytt landmärke öster om staden.

Läs om fler utvecklingsprojekt via länkarna nedan

Bostäder

Kvarteret Svärdfisken
Marmorlyckan, Breared
Fyrstrandsbyn, Trönningenäs
Göingegården
Pilgatan, Trönninge
Västra Sörse, Varbergs Bostadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Brunnsberg, Varbergs Bostadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Östra Träslöv (tidigt planeringsskede)
Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad (tidigt planeringsskede)

Förskolor och skolor

Klapperstenens förskola

Vård och omsorg

Särskilt boende, Träslöv

Fritid och lekplatser

Utveckling i Apelviken
Ny bad- och simanläggning i Varberg

Parker och grönområden

Trädförnyelse
Gröna huvudgångstråk - naturområdet vid ABF
Strandpromenaden

Trafik och gator

Gång- och cykelväg, Skansgatan/Thulegatan
Gång- och cykelväg, Trönningenäsvägen
Gång- och cykelväg längs Södra Näsvägen
Korsning Boråsgatan/Garvaregatan
Korsning Engelbrektsgatan/Thulegatan
Korsning Fredsgatan/Ringvägen
Korsning Skotvägen/Grytåsvägen

Övriga projekt

Reparation av pirhuvuden

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter