varningsikon

2020-08-05 08.08

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Skällinge/Rolfstorp växer

Ekparken vid bostadsområde i Rolfstorp

Foto: Hidvi Group

Skällinge/Rolfstorp är en av de serviceorter där kommunen nu håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt.

Fördjupad översiktsplan 

Kommunen håller nu på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Rolfstorp/Skällinge. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Det handlar om att studera mark- och vattenområden och planera för hur orten kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

I början av 2019 genomfördes samråd för den framtagna planen för Rolfstorp/Skällinge. Många av ortens invånare deltog vid det samrådsmöte som hölls och flera av dem lämnade in synpunkter på förslaget. Under vintern 2019 och våren 2020 har planen varit ute på utställning.

Planen beräknas vara klar och kunna antas hösten 2020.

Aktuellt nu

Hembygdsföreningen med flera håller på att skapa Hovgårdsstigen, en stig från Rolfstorp till Hovgårdens golfbana. Kommunens insats är ett mindre bidrag och markupplåtelse. 

I Skällinge pågår just nu, med stöd av en landsbygdscheck från kommunen, aktiviteter för att göra badplatsen mer tillgänglig och attraktiv.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter