varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Skällinge/Rolfstorp växer

Ekparken vid bostadsområde i Rolfstorp

Foto: Hidvi Group

Skällinge/Rolfstorp är en av de serviceorter där kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt.

Fördjupad översiktsplan 

Kommunen har nyligen tagit fram en fördjupad översiktsplan för Rolfstorp/Skällinge (antagen i kommunfullmäktige den 20 oktober 2020). Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Det handlar om att studera mark- och vattenområden och planera för hur orten kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

Aktuellt nu

Hembygdsföreningen med flera håller på att skapa Hovgårdsstigen, en stig från Rolfstorp till Hovgårdens golfbana. Kommunens insats är ett mindre bidrag och markupplåtelse. 

I Skällinge pågår just nu, med stöd av en landsbygdscheck från kommunen, aktiviteter för att göra badplatsen mer tillgänglig och attraktiv.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter