varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kungsäter växer

Hus och carport i härligt ljussken och snö i Kungsäter

Foto: Hidvi Group

Kungsäter är en av serviceorterna där kommunen nyligen tagit fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt.

Fördjupad översiktsplan 

Kommunen har nyligen tagit fram en fördjupad översiktsplan för Kungsäter (antagen i kommunfullmäktige 19 maj 2020). Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Det redogör för hur den framtida mark- och vattenanvändningen skulle kunna se ut med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

Aktuellt nu

Turismutvecklingsprojekt

Byalaget driver ett stort turismutvecklingsprojekt i området runt Agnbäck, där kommunen upplåter mark och sitter med i styrelsen. Man arbetar bland annat för ställplatser för husbilar, vindskydd, grillplats, vandringsleder och marknadsföring av området.

Kungsäters byalag sköter driften av kommunens fastighet Agnbäck (Birger Svenssons sommarhem) och har bland annat gjort i ordning stugan och badplatsen i anslutning till fastigheten. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter