varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Bua växer

Grävskopa i ett nybyggt bostadsområde i Bua

Foto: Hidvi Group

Bua är en växande ort och våren 2017 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet. Nu pågår detaljplanering och markanvisning för att utveckla området närmast Bua småbåtshamn med nya bostäder och verksamhetslokaler.

Fördjupad översiktsplan

Kommunen beslutade våren 2017 om en så kallad fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet, vilken omfattar kuststräckan från Tångaberg i söder och upp till kommungränsen i norr. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Man har sett över mark- och vattenområden och planerar för hur orten kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. Utifrån planen finns det förutsättningar för befintliga orter i området att växa med cirka 4 000 nya bostäder samt etablera nya verksamheter vid strategiska lägen längs E6:an och väg 850.

I Bua ser man möjlighet för byggnation av cirka 770 nya bostäder i olika former för att komplettera den befintliga bebyggelsen.  

Aktuellt nu

Kommunen har för avsikt att utveckla området närmast Bua småbåtshamn med nya bostäder och verksamhetslokaler, och just nu pågår detaljplanering och markanvisning.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter