varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Farehamnen

3D-bild över nya hamnen

3D-bild över nya hamnen

Visste du att all handelshamnsverksamhet i Varberg ska samlas i Farehamnen? När den nya hamndelen är klar kommer Farehamnen bli en av de effektivaste och modernaste i Sverige.

Farehamnen är den del av hamnen som ligger närmast Getterön och en ny hamndel ska anläggas väster om denna. Planen är att Varbergs kommun hösten 2021 påbörjar arbetet med att iordningställa området för den nya hamndelen men redan nu sker ett förberedande arbete med att anlägga växlar.

Flytten av hamnverksamheten kommer att frigöra stora områden värdefull mark för den nya stadsdelen Västerport. Samtidigt kommer Varberg att få  en ny, modern och kajeffektiv hamn. Den nya hamndelen ska vara färdig till årsskiftet 2023/2024. Det är det kommunala bolaget Hallands Hamnar AB Länk till annan webbplats. som ansvarar för och genomför utbyggnaden.

Se filmen

Det finns en 3D-film som visar den nya hamndelen. Den är inte exakt utan är tänkt att ge en ungefärlig bild av hur det kan komma att se ut.
Film om Farehamnen Länk till annan webbplats.

Aktuellt i projektet

Under maj är det befintliga spåret till Farehamnen avstängt eftersom Trafikverket gör ett jobb med nya bangården. Under denna period passar projektet på att sätta in två växlar för de nya järnvägsspåren in till den nya hamndelen. Växlarna som ska anläggas är begagnade och leverantören har renoverat dem så att de nu kan återanvändas igen.

Entreprenör utses

Under hösten 2020 genomfördes en prekvalificering i projektet. Det innebär att fem prekvalificerade entreprenörer har bjudits in och erbjuds möjlighet att räkna på hela projektet. Denna anbudsräkning är nu avslutad och utvärdering pågår. Ambitionen är att har en utsedd entreprenör under andra kvartalet 2021, och att kaj-, pir- och markarbeten kan påbörjas under hösten 2021.

Illustration över Farehamnen

Illustration över Farehamnen

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anders Wiberg

Stadsutvecklingsprojektet

070-981 00 40

anders.wiberg@varberg.se

Kommunikatör

Cecilia Werner

Stadsutvecklingsprojektet

0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter