varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Bevarandet av B-hallen, kvarteret Renen

Varbergs fastighet har i uppdrag att väderskydda B-hallen i kvarteret Renen för att skapa möjligheter att använda byggnaden i framtiden.

Varför bevarar vi

I december 2017 tog kommunfullmäktige beslutet att riva A-hallen och B-hallen på kvarteret Renen 13. Hösten 2018 revs A-hallen och muren runt revs ner till 120 cm.

I januari 2019 inkom en motion gällande att ändra beslutet om rivning av B-hallen och istället bevara byggnaden för framtida bruk samt utreda hur de kvarvarande byggnaderna kan rustas upp och användas i framtiden. Hösten 2019 beslutades att B-hallen skulle väderskyddas för att klara minst 5 år så att det ges möjligheten att bestämma vad hallen ska användas till över tid.

B-hallen utgjorde en gång i tiden fabriksbyggnaden på Skandinaviska Textilfabriken som grundades 1896-97 av bland andra Hugo Gerlach. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Fabriksbyggnadens sågtandstak är mycket utmärkande och är till största del bevarat i ursprungligt utförande.

Hur kommer det att bli

B-hallen är en enplansbyggnad med en yta på drygt 1600 kvm. Byggnaden ska väderskyddas så att pågående förfall bromsas. En plåtkonstruktion med takstolar ska byggas för att täcka byggnaden och på så vis skydda den från väder och vind.

Tidplan

Arbetet startar i början av juni och beräknas vara klart i september 2021.
Under veckorna 28-31 pausas arbetet för semester.

Bevarandet av B-hallen, kvarteret Renen - Varbergs fastighets AB Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter