varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Särskilt boende, Träslöv

Midsommargården, ett nytt särskilt boende för 60 personer inriktat mot demens, är nu invigt!

Varför ett nytt demensboende?

Den äldre befolkningen i Varbergs kommun växer enligt befolkningsstatistiken. Samtidigt ökar och förändras behoven inom demensvården. Varbergs kommun behöver därför säkra upp framtida behov av särskilda boendeplatser.

En plats för sinnen och minnen

Besökarna ska känna en välkomnande känsla när de kommer in i Midsommargården. Inomhusmiljön är anpassad för personer med demenssjukdom. Den är utformad för att underlätta självständighet och orientering genom både färgsättning och inredning. Det finns en dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom, aktivitetslokaler, ett demenscenter, samtals- och mötesrum.

Boendeenheterna är utformade runt en atriumgård (inbyggd utegård) med lägenheter på ena sida av korridoren. Detta ger en stimulerande miljö där det är lätt att komma ut i atriumgården som kan ändras utifrån de boendes behov. Byggnaden är förberedd för framtidens utveckling av välfärdsteknik. Det finns fiber till varje lägenhet som möjliggör exempelvis digitala trygghetslarm och digitala lås.

En stor trädgård finns i anslutning till huset som kan användas som en träffpunkt och inbjuda till hälsofrämjande aktiviteter. Det finns promenadstråk med platser som möjliggör både aktiviteter och avkoppling. Dessutom kan man spela boule eller botanisera i växthuset.

ikon

Kontakta oss

Kontaktpersoner projektet

Helen Treslow, senior projektledare, VFAB

E-post: helen.treslow@varberg.se

Telefon: 0340-50 60 08


Marie Sundqvist, lokalsamordnare, SOC

E-post: marie.sundqvist@varberg.se

Telefon: 0340-88 293


Anna-Karin Kvarnemar, beställarrepresentant, SUK

E-post: anna.karin.kvarnemar@varberg.se

Självservice & blanketter