varningsikon

2020-08-05 08.08

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Vård och omsorg

Tre personer i trädgårdsmiljö

Foto: Mikael Göthage

En växande kommun behöver säkra upp framtida behov av särskilda boendeplatser.

Den äldre befolkningen i Varbergs kommun växer enligt befolkningsstatistiken. Samtidigt ökar och förändras behoven inom till exempel demensvården. Varbergs kommun behöver därför säkra upp framtida behov av särskilda boendeplatser.

Särskilt boende, Träslöv

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter