varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Trönninge cykelstråk etapp 1 och 2

Mellan Lugnetrondellen och Trönninge centrum byggs den befintliga gång- och cykelbanan om för att främja arbetspendlingstrafik med cykel. I samband med det byggs även några busshållplatser om.

Varför bygger vi?

Vi bygger för att förbättra trafiksäkerheten och underlätta för pendlande cyklister och fotgängare som på ett smidare sätt ska kunna ta sig mellan Varberg och Trönninge. Dessutom kommer båda lägen vid hållplats Bolsevägen att tillgänglighetsanpassas. Projektet beräknas vara klart under mars 2021.

Hur kommer det att bli?

Projektet kommer att delas i två etapper. Den första etappen går från Lugnetrondellen och nästan ända fram till Trönninge skola. Den andra etappen sträcker sig mellan Trönninge skola och rondellen i Trönninge centrum

Hållplatslägena Bolsevägen kommer att byggas om i samband med att gång- och cykelbanan byggs om i etapp 2. Hållplatslägena kommer att tillgänglighetsanpassas och göras om för att öka trafiksäkerheten för kollektivtrafiksresenärer.

Hållplats Lugnet kommer att byggas om och det kommer utföras en del trafikmiljöåtgärder med förhöjda GC-passager utmed Lindbergsvägen som kommer att få ner hastigheten på gatan.

Vad händer under byggtiden?

Under byggtiden kommer den befintliga gång- och cykelbanan att stängas av i etapper. Vi kommer då att hänvisa till annan gång- och cykelbana.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Vedad Hadzic

Hamn- och gatuförvaltningen

073-430 76 19

vedad.hadzic@sweco.se

Självservice & blanketter