varningsikon

2020-07-08 07.58

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Trönninge cykelstråk etapp 1 och 2

Mellan Lugnetrondellen och Trönninge centrum ska den befintliga gång- och cykelbanan byggas om för att främja arbetspendlingstrafik med cykel.
I samband med det byggs även busshållplatser om.

Varför bygger vi?

Vi bygger för att förbättra trafiksäkerheten och underlätta för pendlande cyklister och fotgängare som på ett smidare sätt ska kunna ta sig mellan Varberg och Trönninge. Dessutom kommer båda lägen vid hållplats Bolsevägen att tillgänglighetsanpassas.

Hur kommer det att bli?

Projektet kommer att delas i två etapper. Den första etappen går från Lugnetrondellen och nästan ända fram till Trönninge skola. Den första etappen kommer att börja byggas vid årsskiftet 2019/2020.

Den andra etappen sträcker sig mellan Trönninge skola till rondellen i Trönninge centrum och kommer att påbörjas så snart första etappen är färdig/våren 2020.

Hållplatslägena Bolsevägen kommer att byggas om i samband med att gång- och cykelbanan byggs om i etapp 2. Hållplatslägena kommer att tillgänglighetsanpassas och göras om för att öka trafiksäkerheten för kollektivtrafiksresenärer.

Vad händer under byggtiden?

Under byggtiden kommer den befintliga gång- och cykelbanan att stängas av i etapper. Vi kommer då att hänvisa till annan gång- och cykelbana.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Vedad Hadzic

Hamn- och gatuförvaltningen

073-430 76 19

vedad.hadzic@sweco.se

ikon

Självservice & blanketter