varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Träslövsvägen 171 - återställning av gata

Med start under augusti månad 2021 påbörjar Hamn- och gatuförvaltningen återställningen av Träslövsvägen.

Varför bygger vi?

Efter att de nya husen byggts på Träslövsvägen 171 kommer kommunen att återställa gatan och cykelvägen som har nyttjats under byggtiden.

Hur kommer det att bli?

I framtiden planeras för en cykelväg längs en längre sträcka av Träslövsvägen. Därför byggs redan nu en cykelväg längs norra sidan av gatan som avskiljs från bilvägen med kantstöd. På södra sidan byggs en trottoar.

Den upphöjda passagen över Träslövsvägen kommer att förbättras.

Cykelvägen in mot Furubergsskogen kommer att avskiljas från infarten till det privata bostadshuset med en ny planteringsyta. Belysningsstolparna flyttas.

Vad händer nu?

Under augusti påbörjas arbetena som beräknas pågå några månader. Planteringar görs under hösten under förutsättning att vädret tillåter.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter