varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-02-09

Renovering av broar

Under 2021 kommer vi att renovera ett antal våra kommunala broar. Åtgärderna utförs för att förlänga broarnas livslängd och säkerställa fortsatt trafiksäkerhet och trygghet.

Just nu pågår planering och framtagande av ritningar. Under våren kommer en entreprenör handlas upp som ska utföra åtgärderna under året.

Varför renoverar vi?

Åtgärderna utförs för att förlänga broarnas livslängd och säkerställa fortsatt trafiksäkerhet och trygghet.

Varbergs kommun har i dagsläget ansvar för totalt 40 broar. Mindre drift- och skötselåtgärder genomförs löpande på alla broar. Vart sjätte år genomförs dock även en speciell inspektion av broarna där eventuella skador på bedöms och dokumenteras. Baserat på resultaten från dessa inspektioner genomförs sedan renoveringsåtgärder alternativt kompletterande undersökningar av broarna som kan krävas för större renoveringsåtgärder.

Vilka broar och när?

Följande broar kommer renoveras under 2021. Se karta för utmärkta platser Pdf, 416.4 kB. (Pdf, 416.4 kB).

 1. 1. Tre broar längs Lindbergsvägen i Trönninge
  Plats: Vid Göingegården
  Planeras genomföras: Aug-sept 2021
  Trafikpåverkan: Totalavstängning körbana (omledning via Klastorpsvägen och väg 153).
 1. 2. Bro på Äckregårdsvägen
 2. Plats: Mellan Brages gränd och Galgbergsgatan
 3. Planeras genomföras: Våren 2021
 4. Trafikpåverkan: Ett körfält öppet.
 1. 3. Bro på Västkustvägen
 2. Plats: Vid Brunnsberg
 3. Planeras genomföras: Våren 2021
 4. Trafikpåverkan: Ett körfält öppet i vardera riktning.
 1. 4. Bro på Träslövsvägen över Västkustvägen
 2. Plats: Vid Peder Skrivares skola
 3. Planeras genomföras: Hösten 2021
 4. Trafikpåverkan: Totalavstängning körbana och gång- och cykelbana (omledning under bron via Västkustvägen).
 1. 5. Bro på Södra Vägen
 2. Plats: Mellan Sörse och Apelvikshöjds kyrka
 3. Planeras genomföras: Våren 2021
 4. Trafikpåverkan: Ett körfält öppet.
 1. Utöver dessa kommer även åtgärder att utföras på de två broar längs Västkustvägen som går över Magasinsgatan respektive Engelbrektsgatan. Dessa åtgärder genomförs i samband med utbyggnad av ny gång- och cykelväg längs Västkustvägen.

Hur påverkas trafiken?

Trafiken kommer att påverkas på olika sätt vid de olika broarna. Mer information kring detta kommer att läggas ut på denna hemsidan efter hand som renoveringen av respektive bro närmar sig.