varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Slottsgatan/Fästningsgatan

Varbergs kommun planerar att bygga om gator på Platsarna för att förbättra trafiksäkerheten.

Gatorna på Platsarna är idag svårframkomliga pga att de är dubbelriktade med kantstensparkering. Gångbanorna är dessutom smala med utstickande trappor. Varbergs kommun vill därför bredda gångbanorna medan körbanorna smalnas av. Det kan bara ske genom att Fästningsgatan och Slottsgatan enkelriktas. Platsgatan föreslås fortsatt vara dubbelriktad. De längsgående parkeringsplatserna utmed gatorna kommer sannolikt tas bort, men vi ser över möjligheten att bevara några av dem. De tvärställda parkeringsplatserna längst i söder på Slottsgatan kommer fortsatt finnas kvar.

Åtgärderna ska öka tillgänglighet och framkomlighet samt förbättra trafiksäkerhet för barn, ungdomar och vuxna. Ambitionen är också att skapa en attraktiv närmiljö genom att rusta upp gatorna så att de bättre svarar mot den unika miljön på Platsarna.

Aktuellt i projektet

Projektet har tagit fram en skiss på hur ombyggnationen kan tänkas se ut. Ärendet har behandlats i hamn- och gatunämnden och information har gått ut till de boende på gatorna.

Vad händer nu?

Arbete med att ta fram bygghandlingar pågår fram till i höst. Byggnationen planeras starta innan årsskiftet 2021 men kan eventuellt skjutas till början av 2022 beroende på tillgängliga resurser. Mer information kommer i god tid innan byggnationen tar vid.

Hur kommer det att bli?

Gångbanorna föreslås att breddas medan körbanorna smalnas av. Det kan endast ske genom att Slottsgatan och Fästningsgatan enkelriktas medan Platsgatan förblir dubbelriktad. Det skapar utrymme för oskyddade trafikanter.

Skiss

Bilden ska ses som en skiss och kan komma att förändras.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter