varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-02-15

Malmgatan gång- och cykelväg

Under 2021 bygger vi om Malmgatan. En gång-och cykelväg med tillgänglighetsanpassade överfarter skall växa fram under året. Plantering- och parkeringsytor samt belysning kommer utformas och byggas utmed Malmgatan som en del av gång-och cykelvägsprojektet.

Varför bygger vi?

Syftet med projektet är att koppla ihop Varbergs centrala delar med en GC-väg samt förbättra standarden i området för gång- och cykeltrafik.

Hur kommer det att bli?

Malmgatan kommer att få grönytor med parkeringar utmed vägbanan. En gång- och cykelväg kommer att etableras med tillgänglighetsanpassade passager som kommer resultera i ett bättre samspel mellan trafikanter i området.

Vad händer under byggtiden?

Malmgatan kommer att delas in i tre etapper under byggnationen. Den första etappen kommer att påbörjas under mars 2021 och beräknas vara färdigbyggd i maj 2021, därefter kommer det byggas på etapp två och tre, dessa två etapper förväntas bli färdiga under sensommar/höst 2021.