Sök

Lokalgata vid Jonstakarondellen

För att möjliggöra etablering av bensinstation anlägger vi en lokalgata med det nya namnet Semaforgatan.

Lokalgata i Jonstaka

Ny lokalgata vid Jonstakarondellen

Varför bygger vi?

För att göra det möjligt att anlägga och bedriva verksamhet i form av en bensinstation anlägger vi nu en anslutande lokalgata. Anslutningen till cirkulationen kommer göras om för att anpassas till större fordon. Även gång- och cykelbanan ska anpassas till dagens säkerhetskrav. Arbetet startar under våren och beräknas vara färdigt till sommaren 2019.

Vad händer under byggtiden?

Cirkulationen kommer hållas öppen för biltrafik under byggtiden. Cyklister och fotgängare kommer ledas om till andra sidan av cirkulationen. Anvisningar kommer att finnas på platsen.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Magnus Rabe
Hamn- och gatuförvaltningen

076-851 20 59

magnus.rabe@varberg.se


ikon

Självservice & blanketter