varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Inre Hallagård

Nu förbereder Varbergs kommun för området Inre Hallagård genom att förlänga Hallagårdsvägen med 180 meter.

Varför bygger vi?

Utmed den förlängda Hallagårdsvägen ska Derome bygga 16 enplans parvisa kedjehus. En detaljplan från 1987 styr vad som får byggas.

Hur kommer det att bli?

Den nya gatan kommer att likna infarten från Klastorpsvägen. Den blir
5,5 meter bred och avslutas med en vändplats längst in. Gatan kommer att belysas och de nya husen ska anslutas med el, fiber och VA. Arbetena med vatten och avlopp görs på uppdrag av Vivab.

Aktuellt i projektet

I början av februari gjorde Kulturmiljö Halland på uppdrag av Länsstyrelsen en arkeologisk utredning. Arkeologerna grävde på flera platser inom området men hittade inga lämningar av historiskt intresse vilket innebär att vi påbörjar utbyggnaden av gatan i mitten av februari.

Vi behöver fälla några träd och spränga bort en del berg. De hus som ligger nära kommer att besiktas innan sprängningsarbeten påbörjas. Preliminärt räknar vi med att Derome får tillgång till gatan under sommaren och att de kan börja bygga husen då. Vi gör vårt bästa för att störningarna ska bli så små som möjligt men ber om överseende med att det under byggtiden kan bli ökat buller och trafikstörningar.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anna Lönnebro
Hamn- och gatuförvaltningen
Telefon: 0733-236481

anna.lonnebro@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter