Sök

Cirkulationsplats Strandbackavägen-Västkustvägen

I höst bygger vi om korsningen Strandbackavägen – Västkustvägen till en cirkulationsplats. Arbetet beräknas starta omkring vecka 38.

Illustrationsbild cirkulationsplats Träslövsläge

Varför bygger vi?

Genom att anlägga en cirkulationsplats kan vi öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter vid platsen.

Hur kommer det att bli?

Den nya cirkulationsplatsen får tre ben och ligger något förskjuten söderut.
I mitten planteras äng för att gynna den biologiska mångfalden och bidra med grönska till platsen. Söder om rondellen byggs en ny passage med refug över Västkustvägen. Passagen över Strandbackavägen blir upphöjd med refug.

Vad händer nu?

Cykeltrafiken kommer att ledas om på en tillfällig cykelväg via en befintlig stig mellan Pilagårdsvägen och Västkustvägen. Förberedande arbeten för detta kan påbörjas redan under vecka 37. Under vecka 38 påbörjas etablering och arbeten med att skapa tillfälliga vägar för biltrafiken så att vår personal kan utföra arbetet på ett säkert sätt. Beroende på vädret planerar vi att utföra det mesta av arbetet under hösten 2020 för att slutföras våren 2021.

Vi ber om överseende med att det under byggtiden kan bli ökat buller och trafikstörningar

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anna Lönnebro

Hamn- och gatuförvaltningen

073-323 64 81

anna.lonnebro@varberg.se

Självservice & blanketter