Sök

Breared gång- och cykelväg

Den befintliga gång- och cykelvägen som sträcker sig från Breared mot centrum byggs om och breddas. Det gör vi för att förbättra och öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister.

Projektet sträcker sig mellan Marmorgatan och Lasararettsgatan. Byggnationstid våren 2019 till hösten 2019.

Aktuellt i projektet

Sträckan förbi Sörse görs när bostadsbygget har färdigställts.

Varför bygger vi?

Arbetet är en del i kommunens pågående projekt att skapa ett antal arbetspendlinsståk som ska underlätta för cykelpendlare att snabbt och säkert kunna ta sig till och från jobbet. Det kommer även att bli belysning på de delar av sträckan som inte haft belysning tidigare.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Vedad Hadzic

Hamn- och gatuförvaltningen

073-430 76 19

vedad.hadzic@sweco.se

Självservice & blanketter