varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Breared gång- och cykelväg

Den befintliga gång- och cykelvägen som sträcker sig från Breared mot centrum har byggts om och breddats. Sträckan förbi Sörse kommer att göras i ordning när bostadsbygget vid den sträckan har färdigställts.

Projektet sträcker sig mellan Marmorgatan och Lasararettsgatan.

Aktuellt i projektet

Sträckan förbi Sörse görs när bostadsbygget har färdigställts.

Varför bygger vi?

Arbetet är en del i kommunens pågående projekt att skapa ett antal arbetspendlinsståk som ska underlätta för cykelpendling.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Vedad Hadzic

Hamn- och gatuförvaltningen

073-430 76 19

vedad.hadzic@sweco.se

Självservice & blanketter