Sök

Breared gång- och cykelväg

Den befintliga gång- och cykelvägen som sträcker sig från Breared mot centrum byggs om och breddas. Detta för att förbättra och öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister.

Varför bygger vi?

Arbetet är en del i kommunens pågående projekt att skapa ett antal arbetspendlinsståk som ska underlätta för cykelpendlare att snabbt och säkert kunna ta sig till och från jobbet. Genom att förbättra den befintliga gång- och cykelbanan i Breared blir den smidigare att använda som arbetspendlingsstråk. Gång- och cykelbanan blir bredare på delar av stråket vilket ger en ökad trafiksäkerhet. Det kommer även att bli belysning på de delar av sträckan som inte haft belysning tidigare.

Hur kommer det att bli?

Projektet är uppdelat i två etapper. Den första etappen sträcker sig från Marmorgatan till Kattegattsvägen, den andra etappen från Kattegattsvägen till Lasarettsgatan. Projektets byggnationstid är våren 2019 till hösten 2019.

Vad händer under byggtiden?

Under byggtiden stängs gång- och cykelbanan helt eller delvis av mellan Marmorgatan och Ranelidsrondellen på grund av anläggningsarbeten. Denna sträcka ingår i etapp 1 som planeras bli färdigställd under sommaren 2019. Under den andra etappen stängs delar av gång- och cykelbanan delvis av på grund av ombyggnationer och anläggningsarbeten. Den andra etappen planeras bli klar för användning hösten 2019.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Vedad Hadzic

Hamn- och gatuförvaltningen

073-430 76 19

vedad.hadzic@sweco.se

ikon

Självservice & blanketter