varningsikon

2020-04-08

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Veddige mötesplats och bytespunkt

Vi planerar vi för en ny mötesplats och bytespunkt för kollektivtrafiken i Veddige. Byggnation är planerad att påbörjas hösten 2020.

Området vid stationshuset i centrala Veddige består i dag av en parkeringsplats, en gräsyta och en stor grus- och asfaltsyta utan tydliga gränser. Varbergs kommun kommer att utveckla omådet genom att skapa en mötesplats i form av ett torg där människor kan träffas och umgås.

Aktuellt i projektet

Efter avslutat samrådsmöte med intressenter i Veddige ska vi under 2019 projektera för en mötesplats och en s.k. bytespunkt för kollektivtrafik. Byggnation planeras att påbörjas under hösten 2020 och avslutas våren 2021.

Hur kommer det att bli?

Planen är att anlägga en central mötesplats i Veddige i form av ett torg med intilliggande grönytor där invånarna lättare ska kunna träffas och umgås. En bytespunkt ska också utvecklas som ska göra det enklare och tryggare att byta färdsätt mellan gång, cykel, bil, buss och tåg. Därtill planeras fler parkeringsplatser för att underlätta pendling med kollektivtrafik. Dessutom ska busshållplatsen tillgänglighetsanpassas och bli enklare att nå. Offentliga toaletter kommer också att rymmas inom området.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter