varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Trädförnyelse

Träd bidrar till bättre luftkvalitet och en trevligare upplevelse i staden. Vi arbetar med att förnya trädbeståndet i Varbergs tätort.

De flesta träd i Varbergs innerstad är väldigt gamla och planterades under 1800-talet. Det är viktigt att plantera nya träd som hinner växa till sig innan de gamla träden dör.

Träden i de centrala delarna av staden har inventerats i etapper från 1980 och framåt. Inventeringarna visar på stora behov på att förnya trädbeståndet och ersätta de träd som inom en snar framtid innebär en säkerhetsrisk i stadsmiljön. Träd i staden bidrar med att ta hand om nederbörd, skydda mot vind och binda hälsofarliga partiklar, uppgifter som blir allt viktigare när klimatet förändras.

Vy över Östra Vallgatan

Vad har hänt hittills?

Under 2019 planterades flera nya träd i Pilhagen, Engelska parken, Kilen och längst med vallgraven i Spööökitetsparken.

I slutet av 2018 återplanterade vi en allé vid Påskbergsdammen där det tidigare fanns almar som dukat under för almsjukan. Allén återplanterades med 25 amerikanska bäralmar (Celtis occidentalis).

2017 planterades träd av arterna Ginko och Körsbärsplommon på Drottninggatan (mellan Södergatan och trapporna upp mot Pilhagen). Det sattes också lökar och planteras prydnadsgräs under träden.

Under 2015 planterades japansk zelkova utanför Pingstkyrkanpå Östra Vallgatan. Här har vi även gjort ett försök med att släppa in delar av dagvattnet från körbanan in i växtbädden. Genom att dagvattnet leds in i växtbädden skapas en extra buffert vid stora nederbördsmängder och en minskad belastning på dagvattennätet. På resterande sträcka utmed gatan växer lind.

Under 2014 planterades bland annat magnolia, körsbär och freemanlönn vid Danska vägen.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Nicole Molina

Hamn- och gatuförvaltningen

070-810 72 31 

nicole.molina@varberg.se

Självservice & blanketter