varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Gröna huvudstråk

Vi utvecklar ständigt Varbergs gröna promenadstråk för att fler ska välja att gå och cykla. Senare under 2021 anlägger vi ett grönt huvudstråk på Träslövslägen.

Projektet Gröna huvudstråk handlar om att utveckla Varbergs stråk genom grönska och utmed vattendrag och skapa förutsättningar för goda promenadstråk i gröna miljöer. Projektet ska verka för att fler invånare väljer att cykla och gå istället för att ta bilen vid korta resor, förbättra invånarnas hälsa och öka den biologiska mångfalden. Stråken utvecklas med utgångspunkt i de grönblå stråk som finns beskrivna i grönstrategin Pdf, 3.9 MB. (Pdf, 3.9 MB) (pdf, 3.9 MB). Projektet påbörjades 2015.

Tidigare projektet

Under 2020 anlade vi ett nytt grönt stråk på Ringvägen mellan Rosenfredsgatan och Bandholtzgatan. I samband med det har vi även förbättrat trafiksäkerheten på platsen.

Hur kommer det att bli?

Körbanan har smalnats av och ger utrymme till en växtbädd som kan omhänderta nederbörden som faller på gatan. Karaktären på planteringen ska knyta an till en prärie med ett flertal olika gräsarter och blommande perenner som bidrar till gatans biologiska mångfald.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Nicole Molina

Hamn- och gatuförvaltningen

070-810 72 31 

nicole.molina@varberg.se

Självservice & blanketter