varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Gröna huvudgångstråk

Vi utvecklar ständigt Varbergs gröna promenadstråk för att fler ska välja att gå och cykla. Under 2020 anlägger vi ett planteringsstråk på Ringvägen.

Projektet Gröna huvudstråk handlar om att utveckla Varbergs stråk genom grönska och utmed vattendrag och skapa förutsättningar för goda promenadstråk i gröna miljöer. Projektet ska verka för att fler invånare väljer att cykla och gå istället för att ta bilen vid korta resor, förbättra invånarnas hälsa och öka den biologiska mångfalden. Stråken utvecklas med utgångspunkt i de grönblå stråk som finns beskrivna i grönstrateginPDF (pdf, 3.9 MB) (pdf, 3.9 MB). Projektet påbörjades 2015.

Aktuellt i projektet

Under 2020 arbetar vi med att göra klart ett nytt grönt stråk på Ringvägen mellan Rosenfredsgatan och Bandholtzgatan. I samband med det har vi även förbättrat trafiksäkerheten på platsen.

Hur kommer det att bli?

Körbanan har smalnats av och ger utrymme till en växtbädd som kan omhänderta nederbörden som faller på gatan. Karaktären på planteringen ska knyta an till en prärie med ett flertal olika gräsarter och blommande perenner som bidrar till gatans biologiska mångfald.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Nicole Molina

Hamn- och gatuförvaltningen

070-810 72 31 

nicole.molina@varberg.se

Självservice & blanketter