varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Parker och grönområden

det är sommar och människor i olika åldrar sitter på det gröna gräset i en av Varbergs stadsparker.

Foto: Varbergs kommun

Parker och grönområden är viktiga delar i staden och har stor betydelse för klimat och luft, människors välmående samt för växt- och djurlivet. I takt med att staden växer utvecklar vi nya parker och grönområden.

Här ser du vilka parker och grönområden som vi jobbar med just nu.

Stadsområdet

Trädförnyelse
Gröna huvudgångstråk - Ringvägen
Strandpromenaden
Lassabackadeponin

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter