varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vattentornet Våga

Skiss som visar hur nya vattentornet kommer att se ut. Källa: White

Illustration: White

En växande stad behöver ett vattentorn som säkrar leveransen av dricksvatten till stadens invånare. Nya vattentornet Våga blir ett nytt landmärke som syns från staden och motorvägen.

Varför ett nytt vattentorn?

Varberg har idag ett vattentorn, som har en reservoar som inte är stor nog för att möta den växande staden. Det nya tornets reservoar kommer att rymma 10 000 kubikmeter vatten, jämfört med befintlig reservoar på 2000, vilket skapar en större säkerhet i dricksvattenleveransen.

Våga - ett nytt landmärke

Våga ska placeras på Bastekullen i Träslöv och är ritat av White arkitekter. Gestaltningen symboliserar trygghet, kraft och kreativitet och kommer bli ett nytt landmärke för Varberg.

Tidplan

Byggnationen av tornet planeras starta våren 2021.

Läs mer om Vågalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på VIVAB:s hemsida.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter