varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Muddring Galtabäcks hamn

Varbergs kommun planerar nu för underhållsmuddring av Galtabäcks hamn. Projketet startar våren 2021 med att ansöka om tillstånd om vattenverksamhet samt samråd med med myndigheter och allmänhet.

Varför muddring?

Galtabäcks hamn har återkommande behov av underhållsmuddring med anledning av den relativt snabba avsättning av sediment som sker inom hamn och inseglingsränna. Orsaken till uppgrundningen är dels utflödande vatten från Lerjan vilket medför avsättningar av finmaterial, dels sanddrift orsakad av vind och havsströmmar.

Aktullt i projektet

Varbergs kommun avser att ansöka om tillstånd om vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken och samråda med myndigheter och allmänhet i enlighet med de krav och riktlinjer som finns i lagtexter och myndighetsvägledningar. Bakgrunden till samrådet och kommande tillståndsansökan är planerad underhållsmuddring för Galtabäcks hamn samt dumpning av muddermassorna i havet. Uppskattad muddringsvolym: 10-15 000 m3.

Preliminär tidsplan

Tillståndsprövning: Kvartal 1 – Kvartal 4 2021
Upphandling Entreprenör och genomförande av muddring: Kvartal 1 – Kvartal 2 2022.

Kartbild över Galtabäcks hamn.

Uppskattat arbetsområde för muddringsåtgärder.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter