varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Utveckling av badplatser - Skällinge och Getterön

Skällinge badplats sett i motljus

Vi arbetar med att förbättra kommunens badplatser för att uppfylla visionen om att bli ett badparadis. Just nu är det badplatsen vid Skällingesjön som ska få en uppfräschning.

Skällinge badplats

Under hösten 2021 kommer vi att utveckla badplatsen i Skällinge. Idag har badplatsen en basnivå som standard och tanken är att badplatsen ska lyftas till mellannivå. Under slutet av 2020 hade både allmänhet och en referensgrupp från Skällinge möjlighet att lämna synpunkter och önskemål. Resultatet blev följande synpunkter kring badplatsen Pdf, 339 kB. (Pdf, 339 kB).

Getterön 1, 3 och 4:e vik

Under 2022 ska Getteröns vikar utvecklas med mindre åtgärder och förbättringar som kan lyfta badplatserna.

Tyck till om vikarna

Nu behöver vi din hjälp med att tycka till! Saknas något? Vad fungerar bra idag? Vad tycker du är viktigt? Det får gärna vara aktiviteter eller inslag som gör att stranden används året runt!
Exempel på åtgärder Pdf, 297.1 kB. (Pdf, 297.1 kB) som kan vara aktuella.
Mejla dina synpunkter senast den 8 augusti till: projekthamnochgata@varberg.se

Utveckling av badplatser

Projektet Utveckling av badplatser handlar om att förbättra några av kommunens badplatser. På vissa badplatser kommer större åtgärder att utföras, så att badplatsen får en högre standard, och på andra badplatser kommer enstaka punktinsatser utföras. Vilka specifika åtgärder som ska göras och i vilken omfattning beslutas inom varje delprojekt.

Projektet följer kommunens badplatsriktlinje Pdf, 15.3 MB. (Pdf, 15.3 MB), som beskriver i vilken riktning utvecklingen av kommunens badplatser ska ske. Riktlinjerna har fokus på de tre områdena tillgänglighet, rekreation och service. Utveckling av badplatser följer även de fem mål som tagits fram för att uppfylla Varbergs kommuns vision om att bli ett badparadis:

  1. 1. Ökad tillgänglighet till stränder och bad
  2. 2. Många olika typer av bad för olika målgrupper
  3. 3. Fler rekreativa värden som lockar till vistelese året runt
  4. 4. Tydlighete kring innehåll på service och skötselnivå
  5. 5. Bibehållen och förstärkt landskapskaraktär
ikon

Kontakta oss

Projektledare

Nicole Molina
Telefon: 070-810 72 31
E-post: nicole.molina@varberg.se

 

Landskapsarkitekt

Jens Bengtsson

Telefon: 073-852 65 90

E-post: jens.bengtsson@varberg.se

Självservice & blanketter