varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ombyggnation av Påskbergsvallen

Under våren 2020 byggs Påskbergsvallen om för att möta Svenska Fotbollsförbundets krav för spel i herrallsvenskan.

Fotbollsplan

Hur kommer det att bli?

Ombyggnationen kommer att ske i två etapper då serien startar vid månadsskiftet mars/april 2020 och tiden för insatserna som krävs är knapp.

Svenska fotbollsförbundet kan, om det finns ett politiskt beslut om investeringen för att Påskbergsvallen ska uppfylla arenakraven, ge Varbergs Bois dispens att spela på Påskbergsvallen redan 2020.

Under etapp 1 görs insatser som fokuserar på säkerhet och att öka kapaciteten för publikflöden vid exempelvis entréer och toaletter.

Efter första säsongen kan vi starta den större ombyggnationen som behöver göras för att arenan ska godkännas av Svenska fotbollsförbundet. Då byggs nya läktare och serviceutrymmen. Etapp två väntas stå färdig under 2022.

Varför bygger vi?

Varbergs Bois herrlag gick upp i Allsvenskan i slutet av 2019. För att laget ska tillåtas spela på sin hemarena Påskbergsvallen krävs en ombyggnation av vallen.

Aktuellt i projektet

Så fort bygglovsprocessen och tilldelning av ramavtalsleverantörer är klar startar etapp 1 med insatser som fokuserar på säkerhet och att öka kapaciteten för publikflöden vid entréer och toaletter. I etapp 1 lokalanpassas även befintliga byggnader för mediarum och omklädningsrum för bortalag.

En del förberedelser har redan startat. Sex träd fälls i vallens sydöstra del där det sedan ska skapas en ny bortaentré, säkerställa utrymningsvägar samt bli en tillfällig ståplatsläktare för bortalagets supportrar. Vanligtvis när träd fälls planteras nya träd på annan plats, hur och var detta blir är ännu inte klart.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter