varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vanliga frågor och svar om den nya bad- och simanläggningen

Här samlar vi vanliga frågor och svar om byggnationen av den nya bad- och simanläggningen i Varberg.

Hittar du inte svaret på din fråga nedan? Mejla den till nyabadet@varberg.se.Vi fyller löpande på sidan med nya frågor och svar.

Varför bygger vi en ny bad- och simanläggning?

Den nu rivna simhallen på Håsten invigdes i början av 1980-talet och hade ett omfattande renoveringsbehov.

Varberg växer, den nya bad- och simanläggningen ska tillgodose invånarnas behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet. Satsningen bidrar även till målet att utveckla Varberg till en spännande och nytänkande kultur- och idrottskommun.

Var ska den nya anläggningen ligga?

?

Den nya bad- och simanläggningen kommer att ligga på Håstens fritidsområde, där Håstens simhall tidigare låg.

När ska den nya bad- och simanläggningen vara klar?

Den nya anläggningen beräknas öppna hösten 2021.

Var ska verksamheten ta vägen under byggtiden?

För att tillmötesgå efterfrågan på att bada och simma har vi utökat verksamheten på kommunens andra simanläggningar. Veddige simhall har fått utökade öppettider och reningsverket har uppgraderats för att klara fler badande. Simstadion öppnar något tidigare och håller öppet något längre på hösten.

Simundervisning och föreningsverksamhet prioriteras i första hand. Men det finns också möjlighet till motionssim, vattengympa och familjebad.

Var kan jag simma nu när Håstens simhall har stängt?

Simstadion

Simstadion kommer att öppna något tidigare på försommaren och stänga senare på sensommaren.

Veddige simhall

Under hösten 2018  ökades kapaciteten vad gäller reningsverket vilket gör att vi kan ta emot fler badande i Veddige simhall.

Hur påverkas den kommunala simskolan?

Simundervisning är en av de verksamheter som prioriteras. Målet är att antalet kommunala simskoleplatser inte ska minska under byggtiden. Dock kommer undervisningen att i större utsträckning bedrivas på Simstadion under sommaren. Det blir alltså totalt sett färre simskoleplatser under höst- och vårtermin, men fler under sommaren.

Varför bygger man inte ett tak över Simstadion?

Inför byggnationen av en ny bad- och simanläggning gjordes en omfattande förstudie. Denna redde bland annat ut olika alternativa lösningar under byggtiden. Att sätta ett isolerat tält över Simstadion var ett av de förslag som undersöktes.

Förstudien kom fram till att det skulle vara för dyrt och tidskrävande att anpassa Simstadion för att användas året runt. Bland annat skulle alla rör behöva läggas om och isoleras för att anläggningen skulle kunna nyttjas vintertid. För att komma åt att göra detta skulle flera byggnader behöva rivas för att sedan byggas upp igen. Utredningen kom också fram till att det inte går att dra in fjärrvärme till Simstadion, den skulle därför sakna uppvärmningssystem för åretruntnyttjande. En annan aspekt är att en tältlösning skulle behöva vara på plats under hela byggtiden. Det skulle innebära att Simstadion inte kan nyttjas som utomhusbad på sommaren.

Vid ett avstämningsmöte presenterades en tältlösning med kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur- och fritidsnämndens presidium. Då fattades inriktningsbeslut om att inte arbeta vidare med tältlösningen.

Vad händer med gymmet?

I samband med att Håstens simhall revs byggdes nya gymlokaler på plan 2 i den intilliggande ishallen. Här har Actic bedrivit sin verksamhet sedan dess. När den nya anläggningen står klar kommer gymlokalen att utökas med fler utrymmen på plan 2 i badet.

Det är ännu inte klart vilken aktör som ska driva gymmet när den nya anläggninen står klar. Så fort vi vet mer kommer vi att informera på varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Projektgruppen

Självservice & blanketter