varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Tillgänglighet

Målsättningen att anläggningen i så stor utsträckning som möjligt ska vara tillgänglig för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Projektgruppen träffade tillgänglighetsrådet tidigt i processen och har även en tillgänglighetskonsult inkopplad.

Den nya anläggningen kommer naturligtvis att följa alla lagkrav när det gäller tillgänglighet. Lagen reglerar exempelvis en rad olika byggmått, utrymningsvägar, kontrastmarkeringar och parkeringsmöjligheter. Därutöver kommer anläggningen att ha ett antal ytterligare tillgänglighetsanpassningar.

Omklädningsrum, toaletter och duschar

I anläggningen finns särskilda flexomklädningsrum med separata duschsbås som kan användas av personer som av olika anledningar inte kan eller vill nyttja de ”vanliga” omklädningsrummen. Flexomklädningsrummen kan exempelvis användas av personer som har en ledsagare av motsatt kön. Här finns dessutom ett separat omklädningsrum med en brits och taklift. I anslutning till flexomklädningen finns det även möjlighet att låna badrullstolar. Här finns också särskilda skåp för förvaring av proteser.

I samtliga omklädningsrum finns dessutom tillgänglighetsanpassade skåp, duschar och toaletter. Brandlarmet kommer att kompletteras med blixtljus i RWC och duschrum.

Bassängerna

Vid både 50-metersbassängen och multibassängerna finns det lyftbord som underlättar när en rörelsehindrad person ska hjälpas ner i vattnet. Det finns även en mobil lift som kan användas vid varmpoolen och aktivitetsbadet.

Reception och skyltning

Hänvisningsskyltarna i anläggningen kommer, i de fall det anses motiverat, att kompletteras med skyltar med punktskrift. Det finns också taktila stråk som leder fram till den bemannade receptionen. I receptionen finns en hörslinga som underlättar för personer som använder hörhjälpmedel.

Läktaren

På läktaren finns fem platser som är tillgängliga för åskådare i rullstol. Läktaren kommer delvis att förses med hörslinga.

ikon

Kontakta oss

Projektgruppen

Självservice & blanketter