varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Omklädningsrum

I den nya bad- och simanläggningen kommer det att finnas både traditionella omklädningsrum för damer och herrar, gruppomklädningsrum och flexomklädningsrum.

I de traditionella omklädningsrummen för damer och herrar finns låsbara skåp, öppna duschar och bastu. Här finns också ett duschbås med dörr för den som vill duscha ifred.

Gruppomklädningsrummen är främst tänkta att användas till simskoleverksamhet och skolklasser. Här finns en mer öppen yta med bänkar och krokar samt duschutrymme.

Det finns dessutom flexomklädningsrum som kan användas av personer som av olika anledningar har behov av separat omklädningsrum och dusch.

Du kommer att låsa och öppna skåpen med hjälp av ditt entréarmband som också kan användas för att betala i caféet.

Omklädningsrummen

Orange markering visar var omklädningrummen ligger. Från vänster: flex, dam- och herr och gruppomklädningsrum. Illustration: NCC

ikon

Kontakta oss

Projektgruppen

Självservice & blanketter