varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ett ljuskonstverk löper längsmed väggen

Illustration av konstverket "Mellan kusten och havet" av Alvaro Campo.

Konstnärlig gestaltning i anläggningen

Den konstnärliga gestaltningen vid anläggningen har namnet Osynliga landskap och skapas av konstnären Alvaro Campo.

Osynliga landskap består av totalt tre verk som installeras på olika platser både utanför och inuti anläggningen. Samtliga verk kretsar kring kusten och havet.

Vid entrén ska verket Det osynliga landskapet uppföras. Det är en en 6 x 6 meter stor topografisk modell av betong och brons. Den synliggör djupen och undervattenslandskapet utanför Varbergs kust. I modellen finns en skulptur som är en kopia av det hopptorn som ska finnas i anläggningen.

Med start vid receptionen löper verket Mellan kusten och havet utmed väggarna. Det är en 27 meter lång kustlinje i neon med bronsdetaljer som letar sig fram längs med serveringsytans väggar. Verket bryts med en glasvägg och fortsätter sedan på utsidan av anläggningen.

Inne i badet kommer du att hitta Havet tillhör alla, en 19 x 1,2 meter lång mur av kakelmosaik i olika nyanser. Färgtonerna kommer att tas fram genom ett antal workshoppar med kommuninvånare.

Delta i konstworkshop

Konstverket Havet tillhör alla ska tas fram tillsammans med Varbergs kommuninvånare. Den första workshoppen äger rum den 16 november klockan 13-15. Detta tillfälle riktar sig till barn i åldern 5-7 år. Workshoppen genomförs tillsammans med barnets föräldrar.

Är du och ditt barn intresserade av att delta? Kontakta Jenny Forsgren, konstpedagog, jenny.forsgren@varberg.se. Observera att antalet platser i workshoppen är begränsat.

ikon

Kontakta oss

Projektgruppen

Självservice & blanketter